Borger

Store forbedringer af havnen i Tasiilaq

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Dybere havnebassin, tre nye pontonbroer og flere bådoplagspladser er undervejs i Tasiilaq. Alle disse forbedringer er et resultat af budgetforliget, hvor kommunalbestyrelsen valgte at prioritere et løft af den maritime sektor i Tasiilaq.

Når isen smelter, og årets første skib kommer til Tasiilaq i 2022, er der blandt andet den første af tre nye pontonbroer med i lasten. Pontonbroerne skal placeres nord for kollegierne i det, der kaldes delområde 30D11. I budgettet er der også afsat midler til terrænregulering og støbning af fundamenter til landgangsbroer.

”På tværs af vores store kommune er livet til søs en meget vigtig del af os alle. Derfor betyder det meget for mig, at vi nu kan være med til at forbedre forholdene for dem, der bruger havnen i Tasiilaq”, siger borgmester Charlotte Ludvigsen.

Flere forbedringer på vej
Havnebassinet er særligt udfordret, fordi der er en begrænset vanddybde ved lavvande. Med en uddybning af havnebassinet i inderhavnen skal bådejere ikke længere være utrygge ved, at deres både tager unødig skade, når de ligger til ved de kommunale pontonbroer.

Når det kommer til bådoplagspladser, har politikerne ligeledes besluttet at gøre noget ved den mangel, der er i øjeblikket. Derfor er der fundet penge til etablering af en ny bådoplagsplads nord for kollegierne. Området vil over tid kunne udbygges yderligere i takt med stigende behov.

Pontonbroerne kommer til at ligge i samme område, således at begge funktioner er tæt på hinanden.

Alt i alt vil de maritime forhold forbedres for de lokale fiskere, fangere, turistoperatører samt borgere i almindelighed, som har sig en jolle. Dermed er der ekstra god grund til at glæde sig til årets første skib for Tasiilaqs nuværende og kommende bådejere.