Borger Kultur

Sermeq puljen kaster knaster efter kulturen

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Rådet til Kulturfremme har uddelt penge i Sermeq puljen. Puljen er med til at styrke kulturen og at samle kommunen. Takket være Sermeq puljen får hold af unge fra flere byer i kommunen mulighed for at komme til Nuuk Snow Festival. Puljen støtter også kulturudveksling fra Østgrønland til Nuuk. Dette er blot to af mange projekter, der får hjælp til at blive realiseret af Sermeq puljen.

Sermeq puljen har ved årets anden uddeling støttet de 15 initiativer med lidt over en million kroner i alt, og det er en investering, som borgmester Charlotte Ludvigsen er meget glad for.

”Kunsten og kulturen er, hvad der bringer os fra fortiden til fremtiden igennem kulturbevarelse, formidling og fornyelse. Kultur er, og har altid været, altafgørende for vores samfunds udvikling. Kunst og kulturens opgave er at skabe viden, dannelse og refleksion i samfundet. Den skaber sammenhold og fælles identitet. Og har sin helt egen værdi. Vi har brug for et stærkt netværk blandt kulturaktører, kulturlivet og andre dele af samfundet, og derfor er det vigtigt, at Sermeq puljen støtter op omkring disse, hvilket også er vigtigt i vores kulturpolitik. Jeg glæder mig meget til at se, hvad kommunens kreative hoveder får skabt”, siger borgmester Charlotte Ludvigsen.

Kulturen binder kommunen sammen
I verdens største kommune er der naturligvis nogle udfordringer, der er skabt af de store afstande mellem indbyggerne.

Det har nogle af initiativerne forsøgt at imødekomme med deres projekter, der skaber forbindelser. Alle er kulturbrugere, og vi vil aktivere flere – især børn og unge har ret til kunstnerisk og kulturel dannelse fra en tidlig alder, derfor støttes eksempelvis projektet ”Unge fra hele kommunen til Nuuk Snow Festival. Fra både Paamiut og Tasiilaq får et hold bestående af fire unge og en voksen mulighed for at komme til Nuuk Snow Festival, når den afholdes til marts.

Derudover har projektet ”Kultoorikkut tammatsaaliuinermik ingerlatsineq” fået støtte. Dette projekt går ud på at underholde borgere i Nuuk med østgrønlandsk kultur. Det kommer til at foregå i Illorput, på skolerne og på sygehuset. Der vil både være trommedans samt munter musik fra sangkoret Kangiata Akisuanera og Kulusuk Banden.

I denne omgang har 15 forskellige ansøgere fået økonomisk støtte til deres projekter, der er meget forskellige.