Borger

Ny pædagogisk metode for konflikthåndtering i Tasiilami Alivarpi

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Det pædagogiske personale i Tasiilaq har nu fået et nyt redskab, som de kan bruge til at hjælpe børnene på rette vej. KRAP-projektet, der blev startet i sommers, er en pædagogisk metode, som fokuserer på at forbedre måden, hvorpå man håndterer blandt andet udadreagerende og omsorgssvigtede børn med deres udfordringer.

KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis og er en pædagogisk metode, hvor for eksempel lærerne kan få nye vinkler på, hvordan de kan håndtere børn, der har det svært.

I øjeblikket er det Tasiilami Alivarpi, der har fået en bevilling på 500.000 kr., så deres pædagogiske personale så som lærere og psykologer, kan få nye vinkler på, hvordan man kan hjælpe børn igennem deres udfordringer.

”I dag er der rigtig mange børn, der har udfordringer pga. omsorgssvigt, og der vil vi rigtig gerne sikre, at vores lærere har de rette redskaber til at møde børnene, hvor de er. Hvis man møder børn, der har det svært, med vrede og kontrol, får man ikke meget ud af det, og det er det, projektet skal hjælpe med at undgå,” siger direktør for Forvaltningen for Børn og Skole, Lone Nukaaraq Møller.

En af målsætningerne, som forvaltningen følger, er at skabe nysgerrige, robuste, sunde og glade børn. Derfor er det vigtigt for dem at implementere projekter, som følger målsætningerne.

En præciseret konflikthåndtering

I Tasiilami Alivarpi bliver KRAP-metoden brugt i sammenhæng med Naasunnguaq-projektet, som du kan læse mere om her. Ved at kombinere disse to projekter, får eleverne i Tasiilaq flere muligheder for at blive hjulpet igennem forskellige former for udfordringer.

”Jeg forventer og håber på, at begge projekter kan føre til mere inklusion på skolen, samt at det fører til mere udvikling af skolen, fremfor at skulle bruge alt for mange ressourcer på konflikthåndtering. Ved at sætte fokus på det der virker og på det anerkendende, skaber det ikke kun en bedre skole for børnene, men også et bedre arbejdsmiljø for lærerne,” siger skoleinspektøren i Tasiilami Alivarpi, Jørn Holbech.