Borger

Nuuk bliver grønnere en ladestander ad gangen

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneqarfik Sermersooq vil bidrage til at skrue ned for fossile brændstoffer ved at skrue op for mængden af ladestandere. I det netop vedtagne budgetforlig er der sat penge af til opførelse af fem nye ladestandere, der kommer til at stå forskellige steder i byen.

Ladestandere til biler skyder op som paddehatte i disse år, og Kommuneqarfik Sermersooq er glad for, at mange både private og offentlige aktører deltager. Ikke mindst borgmester Charlotte Ludvigsen er tilfreds.

Kommunalpolitikerne har besluttet at deltage i den grønne omstilling ved selv at sørge for, at der kommer fem nye, offentligt tilgængelige ladestandere til Nuuks voksende bestand, og det glæder borgmester Charlotte Ludvigsen.

”Den grønne omstilling foregår på alle tænkelige niveauer af samfundet, og derfor er det vigtigt, at kommunen deltager, der hvor vi kan – som eksempel med disse ladestandere, der forsyner flere og flere biler med strøm, så vi kan bruge mindre benzin”, siger en tilfreds borgmester.

Med kommunens støtte sørger Nukissiorfiit for at etablere, drive og vedligeholde ladestanderne, der kommer til at stå ved Brugseni i centrum og ved Svømmehallen Malik.

Ved Brugseni etableres der to hurtigladere og en normallader, og hurtigladerne kan lade i alt fire biler ad gangen. Hurtigladerne blev sendt fra Danmark i december.

Ved Malik er der tale om to normalladere, der ligeledes kan lade fire biler på samme tid. Disse ladere er allerede i brug.