Services

Midlertidige omprioriteringer i hjemmehjælpen

Den nuværende corona-situation sætter begrænsninger på hjemmehjælpen, som i en midlertidig periode bliver nødt til at omprioritere deres ressourcer, så borgerne med størst behov får assistance først.

Der vil derfor til og med den 13. januar være fokus på borgere der har bevilling til:

– Medicinbox

– Mad

– Personlig hygiejne og toiletbesøg

– Støttestrømper

– Borgere med nødkald

– Indkøb (til borger som bor alene)

Borgere med andre bevillinger kan i perioden opleve en smule forringet service, men har som altid mulighed for at kontakte hjemmehjælpen døgnet rundt på vagtmobilen tlf. +299 552490.