Borger

Langsigtet indsats skal hjælpe Tasiilaqs unge ud af ledighed

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Politikerne i Kommuneqarfik Sermersooq er blevet enige om at arbejde sammen med den socialøkonomiske virksomhed Siu-Tsiu, som blev etableret i Tasiilaq i juni måned. Navnet Siu-Tsiu er en forkortelse af ordet fremtid på henholdsvis vest- og østgrønlandsk, og den pædagogiske indsats skal få unge ud af ledighed.

Kommuneqarfik Sermersooq har indgået en aftale med den socialøkonomiske virksomhed Grennesminde om etableringen af Siu-Tsiu i Tasiilaq.

”Vi skylder vores unge at kæmpe for dem, så de kan få et bedre liv. Vi ved, at det socialøkonomiske område er komplekst og ikke har nogle hurtige og nemme løsninger. Derfor går vi ind i en helhjertet og langsigtet indsats for at give de unge bedre fremtidsudsigter”, siger borgmester Charlotte Ludvigsen.

Kommunen vil købe uddannelsesforløb til unge mennesker for 2,2 millioner kroner over de næste tre år, og det vækker glæde hos Nivikka Witjes, der arbejder som projektchef i Siu-Tsiu i sekretariatet i Nuuk.  

”Det en rigtig god ting, at kommunen går ind i denne langsigtede indsats. Siu-Tsiu er i forvejen støttet af Oak Foundation Denmark, Bikubenfonden og Hempel Fonden. Samarbejdet med både fondene og Kommuneqarfik Sermersooq betyder, at vi ikke skal søge midler hvert år. Det giver os arbejdsro til at etablere og udvikle en model, der passer til lokale forhold. Vi kan ikke bare kopiere en model fra et andet land og forvente, at den virker”, siger hun.

Kommunens bidrag sikrer, at ti unge kan være tilknyttet projektet foreløbig frem til 2024, og der er allerede ti personer i gang. Indsatsens overordnede mål er at få de unge i fast job eller uddannelse, og der arbejdes også henimod at støtte de unge i at etablere deres egen virksomhed.

”På grund af den langsigtede indsats øger man chancerne for, at de unge kan stable en virksomhed på benene, som kan klare sig uden støtte i fremtiden”, siger Nivikka Witjes.   

Projektet retter sig mod alle unge i alderen 16-30 år, der er registret som ledige. Dog vil udsatte unge blive prioriteret i forbindelse med visiteringen, som Majoriaq vil stå for.