Borger

Kriseberedskab i Østgrønland

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Tasiilaq og Sermiligaaq er i de sidste par dage blevet ramt af to sørgelige hændelser med dødelig udgang. Det har sat områdets kriseberedskab i aktion.  

Områdechef Hjørdis Viberg fortæller, at hun som alle andre selvsagt er berørt af hvad der er sket i Tasiilaq distrikt, og forklarer hvilke tiltag der er sat i gang fra kommunens side: ”På baggrund af de sidste dages tragiske begivenheder, har vi aktiveret det lokale kriseberedskab. Det betyder, at der både i Sermiligaaq og i Tasiilaq by bliver taget hånd om de nærmeste pårørende.”

Der er et stående kriseberedskab i alle 5 bygder omkring Tasiilaq, som i øjeblikket assisteres via telefon fra Tasiilaq. Så snart vejret tillader det, vil mandskab fra Tasiilaq besøge bygden sammen med en psykolog. I Tasiilaq er to psykologer og en psykoterapeut ansat, som alle indgår i kriseberedskabsarbejdets arbejde, og hjælper dem af de pårørende og berørte parter der ønsker hjælp.

”Vi har i byen arbejdet med at udvikle vores kriseberedskab gennem et par år nu, og vi har styrket samarbejdet mellem politi, sundhedsvæsen, socialvæsen, skole og byens øvrige institutioner. Der er en god dialog omkring hvor der er brug for hjælp og støtte, og man går ind og hjælper hinanden som en naturlig ting,” fortæller Hjørdis.

På skolen har man aktiveret sin kriseplan, og skolen har også under skolepsykologen oprettet sorggrupper. I Igdlo Ungdoms- og kulturhuset tager de voksne sig af eventuelt berørte unge fra byen.

Forberedt på krisesituationer
Hjørdis forklarer, at de sidste års coronaberedskab om noget har været med til at styrke bevidstheden i distriktet, om at et tæt og godt samarbejde får tingene til at gå bedre, og uddyber: ”Det drager vi nytte af i situationer som denne. Det er altid voldsomt når der sker sådanne voldsomme hændelser, men det er midt i dette godt at mærke, at vi i dag står med et tilbud til dem som ønsker og har brug for hjælp. Det gjorde vi ikke på samme måde for bare tre år siden.”

Ud over alle de lokale tiltag, er børnerejseholdet på vej til byen i næste uge, på et af deres planlagte besøg. Der kommer to psykologer, som har erfaring med vold og kriser, og om hvordan man hjælper mennesker i krise.

En af konsulenterne der arbejder med Tasiilaqs 8-årige udviklingsplan har også en psykologuddannelse, og en specialviden om krisebehandling med i bagagen. Konsulenten ankommer ligeledes til byen i næste uge.

”Alt i alt synes vi, at vi er godt klædt på til at hjælpe og støtte. Alle som har brug for det, kan få krisehjælp og støtte i forhold til at kunne rumme og bearbejde de voldsomme hændelser som har fundet sted. Det siger sig selv, at vi selvfølgelig langt hellere ville have været disse begivenheder foruden. Men nu er det sådan, og så må vi stå sammen, og hjælpes ad med at komme igennem den næste svære tid sammen,” afslutter Hjørdis Viberg.