Affald og Miljø

Disse regler skal overholdes for at du kan få hentet dit affald

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Efter kommunen er begyndt at håndhæve reglerne omkring afhentning af affald, er der kommet mange henvendelser, og de fleste handler om placering af affaldsstativer. Læs her, hvad du skal være opmærksom på, for at du kan få hentet dit affald. Det er nemlig vigtigt, at du sætter sig ind i reglerne. 


Affaldscenteret vil gerne præcisere, at hvis en husstand ønsker at være tilmeldt den kommunale tømningsordning for dagrenovation, skal affaldsstativet være placeret niveaufrit i forhold til omgivende terræn. Det accepteres dog, at affaldsstativet hæves op til 40 cm. svarende til 2-3 trappetrin.

Reglen er indført, for at sikre bedre arbejdsforhold for skraldemændene, for at sikre at forholdene til enhver tid lever op til de gældende arbejdsmiljøkrav, og for at sikre at alle tilmeldte husstande serviceres på den billigste og mest effektive måde.


Ønsker en husstand ikke at imødekomme de nye regler, kan man vælge at tilmelde sig en privat affaldsordning hos en godkendt dagrenovations transportør. Det skal understreges, at man ikke kan afmelde den kommunale ordning, før der foreligger en bekræftelse på, at man er tilmeldt en anden godkendt ordning.


I dag er Godthåb Transportservice og Nuuk Transport de eneste godkendte dagrenovationstransportører i Nuuk