Borger

Coronasmitte: Hvad gør skoler og institutioner?

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Skoler og institutioner i Kommuneqarfik Sermersooq har flere gange måtte tilpasse sig en ny situation, da smitten med corona er meget utilregnelig. Det medfører mange spørgsmål, og derfor har Forvaltning for Børn og Skole samlet dem, der oftest bliver stillet. Læs spørgsmål og svar her.

Vuggestuer og børnehaver

– Er der lavet reviderede corona-beredskabsplaner, der tager højde den store smittespredning i forskellige børnepasningsordninger i kommunen både for børn/forældre og for de ansatte?

Forvaltningen for Børn og Skoler forsøger hele tiden at tilpasse beredskabsplanerne til de nyeste retningslinjer, som udmeldes af Naalakkersuisut. Der er blandt andet lavet en seddel, som er sendt til institutionerne, hvorpå informationerne om at være øvrig kontakt beskrives. Der står også, hvordan man som forældre og medarbejder skal agere.

– Hvordan bliver beredskabsplaner/nye retningslinjer kommunikeret ud til de enkelte institutioner og deres ansatte og derfra til forældre og børn?

Når der laves rettelser i beredskabsplanerne, sendes disse til institutionslederne skriftligt. Derefter sørger institutionslederne for, at forældrene og børnene får den relevante information.

– Tages der særlige forholdsregler for at beskytte de ansatte mod smitte?

Der opfordres jævnligt til at opretholde høj hygiejne og opmærksomhed på symptomer hos medarbejdere og børn. Desuden opfordres der til, at holde børnene og medarbejderne i adskilte grupper, så der ikke kan ske smitte på tværs af stuerne. Som noget nyt udsendes antigentests til alle institutioner til brug for personalet.

– På et tidligere tidspunkt blev det oplyst, at frontpersonalet ville modtage vaccine mod almindelig influenza. Ligesom børn vil blive tilbudt vaccine mod corona. Er disse tiltag blevet fulgt op, og hvad er status?

Alle medarbejdere er blevet orienteret om, at de kan lade sig vaccinere mod influenza på kommunens regning. De skal blot lade sig vaccinere og få udgifterne refunderet. Det anbefales at gøre det i fritiden, men i de tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre, kan man gøre det i arbejdstiden – dog efter aftale med lederen.

– Har de enkelte institutionsledere frihed til selv at lave deres egne forholdsregler, når der konstateres stor smitte blandt børn og de ansatte?

Nej, det skal altid aftales med Direktøren og Fagchefen for at sikre ens retningslinjer institutionerne imellem.

Folkeskolen

– Når forældre lader deres børn blive hjemme for at undgå coronasmitte, bliver det registreret som lovligt eller ulovligt fravær?

Børn, der er i karantæne pga. nærkontakt eller smittet med corona, registreres som lovligt fravær. Børn, der holdes hjemme pga. forældres frygt for smitte, er ulovligt fravær, da det ikke er en anbefaling fra myndighederne.

– Er der ens retningslinjer for sådanne ’forebyggende fravær’ i alle kommunens skoler, hvor forældre lader deres børn blive hjemme for at undgå smitte?  

Ja, det er ens.

– Hvilke forholdsregler er der taget for at beskytte lærere, der til daglig er sammen med mange børn/voksne mod coronasmitte?

Der opfordres til generel høj hygiejne samt fokus på symptomer hos børnene. Desuden har forvaltningen indført principper for skolerne, hvor klasser og trin ikke blandes unødigt, for at undgå spredning af smitte mellem klasserne. Det er pt. kun for Nuuk, hvor den største smittebølge har været.

– Hvilke konsekvenser forventer forvaltningen, at coronasituation vil få for de store elever i afgangsklasserne?

Umiddelbart ikke noget. Skolerne er opfordret til at have fokus på afgangsklasserne og overgå til online undervisning, når det er muligt, så elever der er hjemme, kan følge med.  Det kan også være helt nødvendigt med onlineundervisning, hvis eksempelvis læreren er i karantæne.

– Hvilke forholdsregler vil forvaltningen/skolerne tage for at undgå, at eleverne mister den nødvendige undervisning til at gennemføre afgangsprøver til sommer?

Når smittebølgen er over, vil forvaltning få et overblik over aflyste timer og derefter vurdere, om der er behov for at indhente undervisning efterfølgende.

– Det er blevet oplyst, at mange af de lærere, der er i karantæne, stadig underviser deres elever over Teams eller Zoom. Det er også oplyst, at elever der er i karantæne – på flere skoler – også har mulighed for at deltage i klasseundervisningen via video. Endelig er det oplyst, at de elever der er syge eller i karantæne, generelt har fået deres opgaver og bøger med hjem, så de kan følge med på egen hånd – hvordan sikrer skolerne og forvaltningen, at elever ikke bliver tabt og går ’under radaren’ i sådanne undervisningssituationer og dermed måske ikke bliver klar til at gå til eksamen?

Det er rigtigt, at lærere i karantæne (fx som nærkontakter) så vidt muligt skal fortsætte deres undervisning. Skolerne er også opfordret til at fortsætte undervisningen over Zoom, så elever i karantæne kan følge med. Men det sker desværre – trods opfordringer til forældrene – at nogle elever ikke deltager i den online undervisning. Heldigvis er den nuværende situation relativ kortvarig i forhold til et helt skoleliv, så de tabte uger burde ikke være udslagsgivende for elevens afgangsprøve, idet prøvematerialet ikke udelukkende er læring fra det sidste skoleår.