Borger

Borgmesterens nytårstale 2021

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Med specielt fokus på boliger, inddragelse, kultur og identitet, ønsker borgmester Charlotte Ludvigsen alle et godt nytår, med et håb om at vi kan stå endnu stærkere, hvis vi sammen går samme vej på trods af vores forskelligheder.   

Det er vigtigt, at alle borgere skal kunne føle sig trygge. Det at have tag over hovedet giver tryghed, og det forgange år har i store dele handlet om boliger i Kommuneqarfik Sermersooq. Der er fortsat mangel på boliger i hele kommunen, men vi har planer om at opføre ikke mindre end 1850 de næste 6 år.

”For at kunne skabe et godt hverdagsliv, ved vi jo, at det vigtigste er at have et hjem. Mange samfundsproblemer opstår nemlig på grund af utryghed, og derfor tror vi på, at forbedring på boligmangelproblemet vil være med til at skubbe tingene i den rigtige retning, for at kunne nedbringe problemerne i vores samfund”, siger borgmesteren i sin nytårstale.

Der var valg i året 2021, og der er kommet en ny kommunalbestyrelse, som repræsenterer bredt, unge og ældre, fra vest til øst.

”Et af målene for kommunalbestyrelsen er at skabe mere inddragelse blandt borgerne, samt ved at gå andre veje end normalt, at kunne skabe mere kontakt mellem borgere og politikere. Det er ligeledes vigtigt at påpege, at der i vores kommune – Nuuk, Paamiut, Tasiilaq, Ittoqqortoormiit samt i deres otte bygder, er udtrykt et ønske om at blive betjent på en mere nærværende måde. Derfor har vi været enige om, at der ikke kun skal træffes afgørelser fra Nuuk. Det er jo vigtigt at give alle borgere samme muligheder, og at vi skal kunne betjene sagerne hurtigere,” pointerer Charlotte Ludvigsen.

Kulturen er vigtigt
Borgmesteren peger også på kulturen som noget af det vigtigste i vores samfund. Vi skal kende vores stærke sider kulturelt. Vores kultur er unik, og vigtig at bevare og vise til omverdenen.

”Det er vigtigt at vide de værdier fra barnsben af. Det er nemlig de værdier der bevarer vores identitet, samt noget vi skal være stolte af. Derfor er det vigtigt for os, at folkeskoleeleverne har kendskab til vores kultur, og lige præcis derfor har vi tænkt os at udvikle det emne i de næste 4 år. Vi ved også, at musik og kunst også er de enkeltes levebrød, og også i forhold til turisme, skal vi vise Grønlands særlige egenskaber til omverdenen, siger borgmester Charlotte Ludvigsen.

”Tak for året der gik, og jeg glæder mig til at gå gennem de kommende år med både med dig der ser med, vores bedsteforældre, vores forældre, vores børn, vores medarbejdere, vores arbejdsgivere. Ved at have særlig fokus på vores værdier, ved at have fokus på vores udvikling som samfund, ønsker jeg at vi alle sammen går sammen,” afslutter borgmester Charlotte Ludvigsen sin nytårstale.