Borger

Bedre arbejdsmiljø for renovatørerne

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Sermersooq Affaldscenter modtager i øjeblikket en del henvendelser fra borgere, som ikke har fået afhentet deres affald på grund af placeringen af deres affaldsstativ. Årsagen til dette er, at reglerne for placering af stativer, som blev vedtaget med Affaldsregulativ 2021, er trådt i kraft og håndhæves pr. 1.1. 2022.

God tid til ændring af placering
Selvom reglerne således har eksisteret siden begyndelsen af 2021, har kommunen bevidst valgt ikke at håndhæve reglerne om niveaufri placering (ingen trin/trapper) før 1.1.2022.

Ved at gøre dette har borgerne – særligt i Nuuk – fået mulighed for i løbet af året, at indrette nye steder til placering af affaldsstativer der overholder reglerne, eller indgå aftaler med private transportører der er godkendt til kørsel med dagrenovation (Nuuk Transport eller Godthåbs Transportservice). 

Kommuneqarfik Sermersooq har flere gange i sommeren 2021 og igen op til nytår informeret om de nye regler på bl.a. kommunens hjemmeside, Affaldscenterets Facebookside og kommunens Facebookside.

De gældende regler hjælper på arbejdsmiljøet
Ændringerne i forhold til placering af affaldsstativer sker, for at skabe bedre forhold for renovationsmedarbejderne. 

De gældende regler omkring placering og afhentning af dagrenovation fra affaldsstativer via den kommunale affaldsordning er: 

  • At der skal være ryddet for sne foran stativet senest kl. 7.00 på afhentningsdagen.
  • At din adgangsvej skal være jævn og farbar året rundt fra dit stativ og til renovationsbilens nærmeste holdeplads.
  • At stativet ikke må være overfyldt, og låget skal kunne lukkes.
  • At stativet skal placeres niveaufrit i forhold til omgivende terræn – der må ikke være trapper.
  • At stativet maksimalt må være placeret 50 meter fra renovationsbilens nærmeste holdeplads både sommer og vinter.
  • Stativet kan hænges/hæves op til 40 cm over niveau f.eks. på siden af en trappe.

Tilmeldings- og betalingspligt
I Affaldsregulativ 2021 findes en række forpligtelser, man som borger er underlagt på affaldsområdet. 

Blandt disse er tilmeldingspligt og betalingspligt.

Tilmeldings- og betalingspligten betyder, at du er forpligtet til at være tilmeldt og betale for bortskaffelse af din dagrenovation. For Nuuk gælder det undtagelsesvist, at afhentning kan ske via en privat affaldstransportør, der er godkendt til kørsel af dagrenovation og dagrenovationslignende affald. 

Bortskaffelse via en privat transportør
Hvis du ikke ønsker at være med i den kommunale affaldsordning, er du forpligtet til at indgå en aftale om afhentning fra en godkendt affaldstransportør jf. ovenstående om tilmeldingspligt- og betalingspligt.

Transportøren skal være godkendt til transport af dagrenovationsaffald. 

Vælges en privat transportør til bortskaffelse af affald, kan Sermersooq Affaldscenter ved anmodning stille krav om dokumentation for, at bortskaffelse af dagrenovation sker i overensstemmelse med gældende affaldsregulativ. Det kan f.eks. være i form af en kontrakt/aftale med renovationsfirmaet. Denne ret fremgår under oplysningspligt i Affaldsregulativ 2021. 

Skal dit stativ flyttes?
Er du blandt de borgere, som ikke har fået hentet affald, fordi dit stativ ikke er er placeret, så reglerne overholdes, så skal du selv sørge for bortskaffelse direkte ved forbrændingen, indtil stativet igen overholder reglerne for placering. Såfremt reglerne i regulativet ikke overholdes, er renovatøren ikke forpligtet til at tømme affaldsstativet. 

Hvis du er i tvivl om, hvor du skal placere dit stativ, så reglerne overholdes, kommer Sermersooq Affaldscenter gerne på tilsyn og vejleder om den bedste placering.

Sermersooq Affaldscenter kan kontaktes på affald@sermersooq.gl. Da covid-19 også påvirker bemandingssituationen i Sermersooq Affaldscenter, kan der forekomme længere ventetid på behandling af henvendelser end normalt.

Hvor det ikke er muligt at leve op til reglerne, anbefaler Sermersooq Affaldscenter, at flere naboer går sammen om muligheden for opstilling af en fælles affaldscontainer.