Borger

Snerydningskort over Nuuk – se, hvem der har ansvaret

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Både Iserit, Ini, Illuut og Kommuneqarfik Sermersooq står for at rydde sne i Nuuk. Derfor er det vigtigt at vide, hvem du skal henvende dig til, hvis der mangler at blive ryddet for sne foran din dør.

Et nyt kort viser med forskellige farver, hvem der har ansvaret for snerydningen på Nuuks veje og gader. Så kan du se, hvem du skal kontakte, hvis der mangler at blive ryddet sne. Det kan du se på dette kort

Farverne angiver, hvem der er ansvarlig for at rydde sne

Grøn farve : Illuut ApS – ring til 32 31 00
Blå farve: Iserit A/S – ring til 36 30 00
Rød farve : Ini A/S ring til 70 10 00
Gul: Kommuneqarfik Sermersooq – ring til 36 75 75
Ingen farve: Privat. Ring til snerydningslinjen 36 75 75