Affald og Miljø Borger Business

Offentlig høring om råstofanlæg i Nuuk

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Et nyt forslag til et kommuneplantillæg vil muliggøre etablering af et råstofanlæg, en kaj og enkelte bygninger, der er en del af det samlede projekt. Bemærkninger og indsigelser til forslaget kan indgives frem til og d. 17. januar 2022.

Forslag til kommuneplantillæg 4B7-1 muliggør etableringen af Råstofanlæg Nuuk, en projektansøgning, der blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 01. juni 2021.

Med planen udlægges et nyt delområde 4B7, hvori der kan etableres et anlæg for råstoffer bestående af ind- og udskibning af sten- og sandmaterialer, knusning og sortering af stenmaterialer og deponering af materialer i forskellige fraktioner. Materialerne skal opbevares i båse, som opdeles af mure. Derudover giver planen mulighed for etablering af kajanlæg samt enkelte bygninger, der understøtter aktiviteten.

Her kan du se, hvor råstofanlægget efter planen kan etableres:

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 17. januar 2022 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Hele forslaget til kommuneplantillægget kan læses her