Bolig Borger

Nye ældre- og ungdomsboliger kan være på vej i Nuussuaq

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Et forslag til et kommuneplantillæg skal bane vej for opførslen af ældre- og ungdomsboliger i Nuussuaq, og sendes i offentlig høring frem til d. 19. januar 2022. Alle bemærkninger og indsigelser, som kommunen modtager inden da, tages med i kommunalbestyrelsens endelige behandling.

Forslag til kommuneplantillæg 3A9-1 muliggør projektansøgningen om ældre- og ungdomsboliger i Nuussuaq, der blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 02. marts 2021. 

Før kommuneplantillægget kan vedtages endeligt,  er der mulighed for,  at alle kan komme til orde. Derfor sendes forslaget i offentlig høring frem til d. 19. januar 2022.

Med planen udlægges et nyt delområde 3A9 til boligformål, hvori der udlægges i alt 12 byggefelter til ældre- og ungdomsboliger, samt et byggefelt til en centerbygning. Bygningerne kan opføres i op til fire etager. Her kan du se, hvilket område, der er tale om:

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 19. januar 2022 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Hele forslaget kan læses her