Borger

Vækst, erhverv og byggeri i højsædet i Sermersooq

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Hele kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq langtidssikrer den vækstskabende retning med en historisk bred budgetaftale.

Alle mandater i kommunalbestyrelsen finder det fuldstændig centralt at såvel byggeriet som andre erhverv fortsat oplever god service, vækstvenlige initiativer og en kommune der i høj grad værdsætter vores dygtige erhvervsliv. Netop den stabilitet en bred budgetaftale skaber er nødvendig for virksomhederne. Det påpegede langt de fleste virksomheder i inddragelsesprocessen omkring kommunens nye erhvervsstrategi, og det er nu sikret. 

Den gode bolig- og arealudvikling fortsætter ligeledes og Iserit skal fortsætte og udvide indsatsen for at øge boligmassen i alle dele af kommunen. Ligeledes prioriterer kommunalbestyrelsen nye og bedre erhvervsarealer, da det er en kendsgerning at dette er fuldstændig centralt for erhvervenes udvikling. Ved at prioritere Siorarsiorfik-tunnelen, skabes der mulighed for at byggemodne og udlodde nye erhvervsarealer til virksomhederne i Nuuk samt plads til mere end 1.700 nye boliger.

I budgetaftalen taler tallene deres tydelige sprog. Vi har besluttet et anlægsbudget på omkring 300 millioner kroner. Heraf kan vi nævne at Ittoqqortoormiit skal have et nyt ældrekollektiv og der skal udarbejdes moderniseringsplan for byens boliger. I Paamiut er der eksempelvis afsat over 30 millioner til nye anlægsprojekter der skal løfte byen, og naturligvis skabe arbejdspladser og omsætning til de næste år. I Tasiilaq afsættes 18 millioner alene til veje og kloakering, og ligeledes skal havneforholdene forbedres. I Nuuk åbner Siorarsiorfik-tunnelen i 2027. Vi ved godt mange borgere i Nuuk har glædet sig rigtig meget til udvidelsen af den eksisterende tunnel i Nuussuaq, da trafikforholdene skal forbedres som det er i dag. Kommunalbestyrelsen erkender at der er behov for modernisering og afsætter derfor 12,5 mio.kr til en ny trafikplan for Nuuk, mens udvidelsen af Nuussuaq tunnelen forventes færdiggjort i 2029.

Nuuk skal have et moderniseret vejnet, der er en storby værdig. Med trafikplanen lægges der op til omlægning af rundkørsler til lyskryds, mulighed for grøn bølge og glidende trafik. Det vil mindske myldretiden og samtidig sikre større sikkerhed for de bløde trafikanters færden.

Disse samt en lang række andre initiativer er vedtaget i fællesskab, og viser retningen for at fastholde kommunens gode vækstøkonomi de kommende år. Dette er den bedste vej til at sikre god meningsfuld velfærd, tryghed, jobs og boliger.

Igennem både kommunens tre erhvervsråd, erhvervsnetværk og afdelingen Sermersooq Business vil kommunalbestyrelsen sikre den tætte dialog med erhvervslivet for at sikre at Sermersooq også fremadrettet er en erhvervsvenlig, vækstende og agil kommune i såvel Grønland som hele Nordatlanten. 

Charlotte Ludvigsen

Borgmester, Kommuneqarfik Sermersooq.