Borger

Min tillid blev brudt, og fejl der ikke måtte ske skete

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Jeg er for nylig blevet gjort opmærksom på, at jeg har underskrevet en forpligtelse for kommunen der ikke har haft den nødvendige politiske godkendelse. Det har jeg gjort fordi min tidligere kommunaldirektør fejlinformerede mig og handlede egenrådigt i flere sager, ofte i samarbejde med tidligere direktør for anlæg og miljø.   

Hvad bevæggrundene var, ved jeg ikke, men det er fuldstændig uacceptabelt. Både den tidligere kommunaldirektør og den tidligere direktør for anlæg og miljø arbejder ikke længere i Kommuneqarfik Sermersooq af netop disse årsager.

Gennem det seneste halve år er der dukket flere eksempler op på fejlforvaltning og uoverensstemmelser i kommunens administration. Det er naturligvis utilstedeligt, og det skal der omgående gøres noget ved. Det har blandt andet også haft den konsekvens, at de nævnte medarbejdere er blevet meldt til politiet.

Uregelmæssighederne i administrationen er jeg og kommunens nuværende direktion i gang med at få taget livtag med.

Jeg vil gerne understrege, at jeg på intet tidspunkt har haft et ønske om at holde ting skjult for kommunalbestyrelsen. Jeg tager transparens, demokrati og ordentlighed meget alvorligt. Derfor vil jeg også gerne beklage at disse fejl er sket, men jeg ser ikke nogen grund til at drage yderligere konsekvenser end de ganske alvorlige konsekvenser vi allerede har truffet i Kommunalbestyrelsen.

Jeg underskriver hver dag mange dokumenter på vegne af kommunen. Jeg ved hvad de alle indeholder og hvad de går ud på. Jeg kender dog ikke hver en detalje, hver en juridisk sammenhæng og hvert overlappende stofområde. Dette ville være umuligt i en organisation med en omsætning på næsten 2 milliarder kroner. Jeg bliver derfor nødt til at kunne stole på, at det jeg får fremlagt er sandt. Det konstaterer jeg nu ikke er sket i en række sager og derfor har jeg draget alvorlige konsekvenser for at sikre mig, at jeg nu kan stole på de oplysninger jeg får inden jeg underskriver dokumenter.

Jeg har løbende når jeg konstaterede uhensigtsmæssigheder inddraget Kommunalbestyrelsen. Vi har et godt samarbejde bag konstitueringen, og vi arbejder hver dag for at gøre kommunen bedre. Jeg er sikker på, at vi ved samarbejde igen, kan genskabe tilliden mellem administration og politikere, så vi kan yde borgerne den bedste service.

Det er nu min og administrationens opgave at arbejde benhårdt for at få ryddet op og komme videre. Det vil jeg bruge alle mine kræfter på.  

Charlotte Ludvigsen, borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq