Borger

Borgmester: Udvidelse af Nuuks vandkraftværk er kæmpe fremskridt

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Inatsisartuts beslutning om at udvide vandkraftværket ved Nuuk møder stor begejstring hos Kommuneqarfik Sermersooqs borgmester Charlotte Ludvigsen. Udvidelsen gør det muligt for kommunen at sætte nye ambitioner for den grønne omstilling i hovedstaden.

Kommuneqarfik Sermersooq har ambitioner om, at Nuuk skal være en bæredygtig foregangsby i Arktis. Hovedstadens strømforsyning er grøn strøm fra vandkraftværket ved Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat (Buksefjorden), men vandstanden i søen har været faldende, fordi Nuuks energiforbrug med byens vækst i indbyggere og erhvervsliv har overhalet kapaciteten i søen.

”Vi har i kommunens bæredygtighedsarbejde gjort opmærksom på kapacitetsproblemerne i Nuuks forsyning med vandkraft. Uden en udvidelse ville det være svært for os at sætte nye grønne ambitioner, fordi vi ikke ville have mere grøn energi at tilbyde. Derfor er jeg utroligt glad for Inatsisartuts beslutning om at udvide vandkraften ved Nuuk, og jeg ser meget frem til at fortsætte kommunens gode samarbejde med Nukissiorfiit i forbindelse med udvidelsen,” udtaler borgmester Charlotte Ludvigsen.

Kommuneqarfik Sermersooq har bl.a. samarbejdet med Nukissiorfiit om at sætte ladestandere op til elbiler, ligesom kommunens affaldsforbrænding, der nu er overdraget til ESANI A/S, leverer varme som supplement til Nukissiorfiits forsyning.

”Nu bliver det muligt for os at sætte nye mål for at øge den grønne andel af vores energiforbrug, og det skal vi udnytte, så Nuuk bliver grønnere i fremtiden. Den nye lufthavn vil selvfølgelig føre til en stigning i jet-brændstof i Nuuk, men der er andre steder, hvor vi kan sætte ind. Det kunne fx være landstrøm i havnen, flere elbiler og udskiftning af oliefyre med afbrydelig elvarme. Tænk sig, hvis det var muligt, at vi kunne have en fossilfri byzone i 2035: Der er mange muligheder, og med udvidelsen af vores vedvarende energi kan vi undersøge mere konkret, hvad der er muligt,” uddyber Charlotte Ludvigsen.

Kommunens egne data for Nuuk peger på, at ca. 20 % af byens samlede energiforsyning er grøn strøm fra Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat (Buksefjorden), og de resterende 80 % stammer fra fossile brændstoffer, som primært forbruges i den havgående transport, private oliefyr, flytransport og køretøjer i byen.

”Det vil være svært at gøre Nuuk helt CO2-neutral med nutidens teknologi, og det må vi acceptere og samtidig sætte ambitiøse mål, der hvor vi kan gøre en forskel,” slutter Charlotte Ludvigsen.