Borger

Boligsagen: Bedøm selv

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Handlede Kommuneqarfik Sermersooq i strid med kommunalfuldmagten, da kommunalbestyrelsen besluttede at leje boliger til borgerne?  Det mener Tilsynsrådet.

For at give alle interesserede mulighed for at se vores beslutninger efter i sømmene har vi valgt at offentliggøre de rådgivernotater vi har fået udarbejdet i sagen.

Læs med og bedøm selv:

Advokatfirma Malling og Hansen Damm, Kommentarer til – Udredning omkring kommunal langtidsleje af udlejningsboliger

”Det kan næppe videre anfægtes, at Kommuneqarfik Sermersooq har truffet beslutningen om at boligforsyne med lejede boliger ud fra et saglig hensyn om at gavne kommunen mest muligt. Det er åbenbart, at det er en hindring for kommunes udvikling og til gene for borgerne generelt, at der længe har været og fortsat, er stor boligmangel.”

Horten: Notat om kommunal leje og genudlejning af boliger  

”Sammenfattende er det vores konklusion at Kommunens leje og genudlejning af boliger har hjemmel i kommunalfuldmagten, og at Kommunens dispositioner i den forbindelse overholder princippet om økonomisk forsvarlig forvaltning og i overensstemmelse med lovgivningen om offentlige budgetter og regnskaber.”

Horten: Notat om støttelovgivning vedrørende boliger

” Kommuneqarfik Sermersooq har på nuværende tidspunkt svært ved, at komme med et eksempel på boligmasse, hvor der ikke er nogen form for subsidier.”

Deloitte: Beregninger af etape 1 af Tuujuk boligbyggeriet i Nuuk

”Ud fra en alt-andet-lige-betragtning viser resultaterne, at beregningerne, hvor KS er lejer, er bedre økonomisk end hvis KS selv opfører ejendommen. Dette kan skyldes, at KS bygger for dyrt ift., hvilken husleje de kan tage.

Deloitte: Notat om samfundsøkonomiske aspekter ved leje eller eje

”[Lejeboliger]…giver budgetsikkerhed, fordi udgiften er kendt, og der derfor ikke opstår udgifter, der ikke er budgetteret med.”