Borger

Ansøgningsfrist for midler fra Nuuk Lokaludvalg bliver forlænget

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Nuuk Lokaludvalg har besluttet, at ansøgningsfristen for i år bliver forlænget til 17. november 2021. Du kan læse hvad kriterierne er her.

Nuuk Lokaludvalg støtter forskellige non-profit projekter, og Lokaludvalg har besluttet, at ansøgningsfristen skal forlænges til 17. november 2021.

Nuuk Lokaludvalg støtter non-profit aktiviteter, der:

• Styrker fællesskabet og livskvaliteten i lokalområdet

• Fremmer nærdemokrati og borgerdeltagelse

• Skaber dialog og/eller netværk mellem bydelenes borgere, brugere og institutioner på tværs af alder, etnisk baggrund og andre skel

• Skaber dialog og/eller netværk mellem bydelenes borgere, brugere og institutioner inden for den samme, brede gruppe – eksempelvis aktiviteter for bydelens ældre eller for bydelens børn og forældre samt bydelens marginaliserede grupper

• Fremmer og udvikler det kulturelle, musikalske, sportslige og kunstneriske miljø samt fritidslivet i byen

I behandlingen af ansøgninger lægges der desuden vægt på, at de projekter, der støttes, er forskellige og er fordelt over byens 4 bydele. Hertil bestræber Lokaludvalget sig på, at midlerne fordeles mellem følgende områder: friluftsliv, kultur, sport, sundhed og det sociale område.

Du kan finde informationer og ansøgningsskema her: