Borger

Vellykket jobmesse i Danmark

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneqarfik Sermersooq var repræsenteret af tre ansatte i kommunen på Jobmesse 2021, som blev afholdt i Århus og København.

Formålet med Sermersooqs deltagelse ved Jobmessen er, ud over generel rekruttering, at få flere kandidater med tilhørsforhold til Grønland, der er bosiddende i Danmark, til at søge jobs og praktik i Grønland. Samtidigt er ideen at præsentere Kommuneqarfik Sermersooq som arbejdsplads og praktiksted samt med mulighed for specialesamarbejde og sommerjob.

Gode fremtidsmuligheder

Det var Ida-Marie Rasmussen, Magnus Biilmann Trolle og Tanja Knudsen der var repræsentanter for Kommuneqarfik Sermersooq. Ida-Marie Rasmussen og Magnus Biilmann Trolle har været sommerjobbere, og nu er de henholdsvis konsulent og AC-fuldmægtig i kommunen.

”Vi fik snakket med mange gode kandidater samt studerende, som var meget målbevidste, og som ikke var i tvivl om hvad de gerne vil have og lave. Vi har vakt en interesse for et muligt job, sommerjob, praktik eller specialesamarbejde i fremtiden hos Kommuneqarfik Sermersooq”, siger udviklingskonsulent i Kommuneqarfik Sermersooq Tanja Knudsen.

Kommuneqarfik Sermersooq har gode erfaringer med at rekruttere nye medarbejdere, skaffe kompetente praktikanter og sommerjobbere som går på videregående uddannelser i Danmark, samt flere eksempler på specialesamarbejde.