Borger

Tasiilaq afholder øvelse i krisestyring

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneqarfik Sermersooq var i sidste uge vært for en krisestyringsworkshop for myndigheder og virksomheder i Tasiilaq. I løbet af tre dage fik deltagerne trænet deres evner til at håndtere ulykker med store konsekvenser for byen og samfundet. 

Kommuneqarfik Sermersooq er blevet inviteret til at deltage i et projekt, som har til formål at afdække robustheden mindre samfund i forhold til at kunne håndtere større hændelser og katastrofer. Projektet er et tværgående samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole (Katastrofe- og risikomanageruddannelsen), Det Færøske Universitet, Beredskabet i Klaksvik samt Kommuneqarfik Sermersooq. Projektet finansieres af Nordplus.

Workshoppen i Tasiilaq var den første af i alt fire workshops, som skal afholdes i Grønland og på Færøerne. Den næste holdes i Klaksvig i november. Efter hver workshop evaluerer projektgruppen og indsamler erfaringer, som inddrages i den næste workshop.

Den første af workshoppens tre dage bestod af undervisning, hvor deltagerne blev klædt på til at træffe beslutninger i forhold til håndtering af kriser, samt blive bevidst omkring øvrige sektorer og samarbejdspartnere.

Over de to sidste dage fandt selve krisestyringsøvelsen sted. Øvelsen bestod af flere hændelser, som de forskellige deltagere skulle håndtere og samarbejde omkring. Der var blandt andet færdselsuheld, problemer med drikkevandet, brand på dumpen og demonstrationer. Deltagerne blev udfordret ved nye indspil undervejs i øvelsen, hvilket var med til at presse deltagerne i forhold til deres ressourcer og til at kunne træffe beslutninger.

Som en del af øvelsen skulle deltagerne også forholde sig til indspil og pres fra både sociale medier og kritiske artikler fra en fiktiv avis, som var lavet til øvelsen. Til sidst var der et pressemøde, hvor de skulle forklare og videregive information om hændelserne fra øvelsen.

Der var god opbakning og stor interesse for workshoppen, hvor Politiet, Kommuneqarfik Sermersooq, Nukissiorfiit, Mittarfeqarfiit og Redningsberedskabet deltog. Flere af deltagerne har efter workshoppen sagt, at de har fået en større bevidsthed omkring krisehåndtering og fået øjnene op for deres egen og andres rolle. Blandt deltagerne var der stor lyst til at arbejde videre med at få opbygget erfaring med krisestyring og få organiseret årlige øvelser i Tasiilaq.