Borger

Nedlægning af sprængstofdepoter vil give plads til Nuuks byudvikling

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Vedtagelse af planen om et nyt sprængstofdepot i Nuuk rykker planerne af byens udvikling i den rigtige retning. Ved at nedlægge de nuværende depoter kan kommunen gennemføre planerne vedrørende bygningen af hytter og lejrskoler i Paradisdalen samt realisere planerne af Arctic Park Nuuk.

Til kommunalbestyrelsesmøde den 5. oktober blev planen om at oprette et nyt sprængstofdepot vedtaget, så man kan fortsætte udvidelse af byen med sikkerheden som prioritet.

I øjeblikket findes der to forskellige sprængstofdepoter i Nuuk. Et, der ligger mellem Qinngorput og den nye bydel Siorarsiorfik. Det andet ligger ved den nye anstalt nordøst for lufthavnen, som bruges af Munck Gruppen til udvidelsen af den nye lufthavn.

Planen om et nyt sprængstofdepot bringes frem, da forvaltningen for Anlæg og Miljø har vurderet, at man har brug for at nedlægge begge nuværende depoter, for at kunne fortsætte med en sikker udvidelse af Nuuk.

”Nedlægningen af sprængstofdepoterne er et stort skridt på vejen for udviklingen af Nuuk. Ved at give plads til Arctic Park Nuuk, lejrskoler og andet, giver vi både borgere og turister nogle meget bedre rammer”, siger formanden af Udvalg for Anlæg og Miljø, Justus Hansen.

De nuværende sprængstofdepoters beliggenhedsproblemer

Udvidelsen uden for Qinngorput betyder, at udviklingen af boligbyggeriet ved Pinguaraq og udvidelsen af erhverv ved Isuliffik konstant nærmer sig depotet. Dette medvirker, at udbredelsen til Siorarsiorfik (oprettelsen af adgangsvej og tunnel), kommer ind i sikkerhedszonen for depotet. Så for at kunne fortsætte med at udvide sikkert, skal dette depot flyttes.

Planen med flytningen af depotet var ellers, at det hele kunne samles ved sprængstofdepotet ved den nye anstalt, så der kun var et depot. Men en fortsat brug af denne plads gør, at man ikke ville kunne gennemføre bygningen af hytter og lejrskoler i Paradisdalen samt forhindre realiseringen af Arctic Park Nuuk, som du kan læse mere om her.

For at kunne fortsætte udvidelsen af byen og virkeliggøre de ovennævnte planer, er man nødt til at nedlægge de nuværende sprængstofdepoter og etablere et nyt et ved en mere permanent beliggenhed. Sikkerhed er altid en topprioritet.

Forvaltningen for Anlæg og Miljø vil nu starte på processen med at undersøge mulighederne for nedlæggelse af begge depoter og finde et nyt sted til det nye sprængstofsdepot, så dette kan fremlægges for yderligere godkendelse.