Borger

Kommunen øger fokus på elevhjemmenes funktion som ’hjem’

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Politikerne i Kommuneqarfik Sermersooq har netop vedtaget en ny sektorplan for elevhjem i Nuuk og Tasiilaq. Der er tale om en omfattende plan, hvis mange initiativer tilsammen skal sikre, at skoleeleverne i højere grad kommer til at opleve elevhjemmet som netop et hjem.

”Jeg er meget glad for, at kommunalbestyrelsen har valgt at bakke op om sektorplanen for vores elevhjem i Nuuk og Tasiilaq. Det er første skridt på en længere proces, som undervejs hele tiden vil forbedre forholdene for eleverne, som er dem, det hele handler om. Fremadrettet håber jeg, at elevhjemmene bliver mere som et rigtigt hjem og mindre som en institution”, siger formand for Udvalg for Børn og Skole, Juaaka Lyberth.

En del af sektorplanen handler om de store linjer som at udarbejde et pædagogisk værdisæt på tværs af elevhjemmene, men der er også allerede mange konkrete tiltag på plads.

Mere tid til omstilling

Det er en stor omvæltning for eleverne at flytte til elevhjemmet, fordi det med ét ændrer hverdagen for både elever og familie, og netop denne problemstilling imødegår sektorplanen. Forberedelserne starter allerede inden den unge flytter på elevhjemmet, ved at kommunale medarbejdere så vidt muligt besøger familierne på deres hjemmebane i de trygge hjem.

Kommunen anser det for vigtigt at forberedelserne starter i trygge rammer, for der er ingen tvivl om, at det kræver meget af de unge mennesker at rejse væk fra familien i så ung en alder.

Mange initiativer mod et fælles mål

Et hjem, og det at føle sig hjemme, er mange forskellige ting. Det har Forvaltning for Børn og Skole været meget opmærksom på i udarbejdelsen af sektorplanen. Derfor består den af flere forskellige fokusområder og endnu flere konkrete tiltag, hvoraf nogle allerede er sat i gang.

Det drejer sig eksempelvis om en mentorordning, der i øjeblikket kører som forsøg i Nuuk. Den er oprettet for at sikre, at eleverne kan have en god voksenkontakt, som nogle af dem savner, når de bor langt væk fra forældre eller værge. Når forsøgsordningen er afsluttet, skal der evalueres på erfaringerne, før mentorordningen gøres permanent på begge elevhjem.

En andet tiltag, som allerede er sat i gang, er coaching af medarbejderne på elevhjemmene. Senere vil medarbejderne også blive klædt på til at kunne tilbyde lektiehjælp til eleverne.

Derudover vil der også blive set på elevhjemmenes fysiske rammer. De har nemlig også meget at sige i forhold til at føle sig hjemme og at trives. ”Elevhjemmene skal være et hjem – ikke et kollegie”, understreger Lone Nukaaraq Møller.

Sektorplanen indeholder mange flere tiltag, og den kan læses i sin fulde længde her