Borger

Informationsmøde: Projektansøgning ”Boliger i Ningitsivik, Qinngorput, Nuuk”

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kom til informationsmøde om projektet. Borgermødet foregår tirsdag den 5. oktober kl. 16.30-18.30 i Illorput.

Projektejer og dets rådgiver fortæller om projektforslaget, mens Kommuneqarfik Sermersooq orienterer om planloven gældende for projektansøgninger og processen herfor.

Herefter har du mulighed for at stille spørgsmål til projekt og lovgivning.

Mødet er arrangeret af Afdeling for By-og Boligudvikling i Kommuneqarfik Sermersooq.

Boliger i Ningitsivik, Qinngorput, Nuuk.
For yderligere information om projektet og indsendelse af høringssvar, henvises til kommunens høringsportal.

https://sermersooq.gl/da/public-hearing/