Borger

Budgetforlig i Sermersooq

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

En enig kommunalbestyrelse i Kommuneqarfik Sermersooq indgik onsdag den 27. oktober forlig om budgettet for 2022.

Lige efter midnat mellem onsdag og torsdag indgik samtlige partier i Kommuneqarfik Semersooqs kommunalbestyrelse forlig om kommunes budget for 2022. Forliget kom i stand efter flere møder i de seneste uger og otte timeres forhandling onsdag aften.

”Det er et budget der peger fremad og forbedre servicen for en lang række borgere i Kommunen. Vi har en fælles enighed og forståelse af de retninger vi har sat os for kommunen i kommunalbestyrelsen. Det er en budgetforlig som tilgodeser alle byer og bygder, såvel som erhvervslivet og borgere i vores kommune. Så har vi også sikret at budgetforliget er økonomisk ansvarligt og langtidsholdbart. Jeg er utroligt glad for at alle partier står bag budgettet”, siger borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq Charlotte Ludvigsen.

Citat fra:

Ken Madsen, Gruppeformand, Naleraq:

Vi fra Naleraq er rigtig glad for, at alle partier kunne mødes under budgetforhandlinger med den samme vision for vores kommune. Det er vigtigt, at der balance i vilkårene for alle, fra børn til ældre, og at vi har den samme vision i de kommende år. At der bliver bygget mere, især i de mindre byer, er en god start. Enigheden sikrer at det forbliver sådan, også i fremtiden.

Justus Hansen, Gruppeformand, Demokraatit:

Demokraatit er stolte medunderskrivere af budgetforliget.  Der viser at kommunalbestyrelsen har fokus på de andre byer og bygder, og ikke  kun Nuuk med hensyn til byggeri og udvikling. Jeg er specielt glad for at der nu sker forbedringer af havnen i Tasiilaq og at det er lykkedes os at finde 34 millioner til boligbyggeri Tasiilaq og Paamiut. Det vil ikke alene styrke borgernes livskvalitet, men også sammenhængskraften i kommunen.  Selv om budgetprocesser aldrig nemme har samarbejdet været godt og jeg er glad for at hele kommunalbestyrelsen bakker op om kommunes fremtidige udvikling.

Inga Dora G. Markussen, Gruppeformand, Siumut:

Siden den nye kommunalbestyrelse tiltrådte den 4.maj i år har Siumut er flere forslag blevet godkendt af hele kommunalbestyrelsen. På samme tid har Siumut gruppen været en flittig opposition der ikke kun påpeger fejl og mangler, men har bidraget med løsninger af kommunens udfordringer. Derfor er det os en glæde at konstatere at mange af vores mærkesager er med i forliget. Vi er især glade for flertallet har lyttet få flere almennyttige boliger i spil – også i Nuuk, mens Tasiilaq, Paamiut og Ittoqqortoormiit også tilgodeses i højere grad på anlægssiden. Ved at gå med i forliget betyder at Siumut også tager ansvar for de kommende års indsatser realiseres. Under forhandlinger er der naturligvis også en kunst at indgå kompromisser. Gevinsten ved at være med i dette forlig er større end at stå udenfor indflydelsen. Derfor kunne vi underskrive budgetforliget kort efter midnat. Vi vil arbejde ihærdigt for at de mange gode intentioner bliver realiseret til gavn for borgerne og midlerne til disse er disponeret for i budgettet. Det som ikke er finansieret forsætter vi med at arbejde for så som øget erhvervsudvikling på alle bosteder. I Siumut gruppen glæder vi os til det fortsatte samarbejde.

Juaaka Lyberth, Gruppeformand, Inuit Ataqatigiit:

Vi i IA er meget glad for et budgetforlig med samtlige partier i Kommuneqarfik Sermersooq. Det er et vigtigt signal om, at alle medlemmer i kommunalbestyrelsen tager medansvar for kommunens videre udvikling de næste 4 år.  Budgetforliget rummer alle bosteder i vores store kommune, hvor vi har sat borgeren i centrum. Med budgetforliget vil vi yde borgerne bedre service. Vi vil give tryghed for hele familien. Vi vil give bedre hjælp til personer med handicap. Vi giver flere midler til skoler og dagsinstitutions området. Vi vil udvikle ungdomstilbudene. Skabe et meningsfyldt liv til alle, og ikke mindst skal kommunen boligbyggeri program fortsætte. Vi skal passe godt på vores ældre borgere, og vores byer skal være rummelige, ligesom vi skal styrke kulturlivet og idrætten.  For Inuit Ataqatigiit er det vigtigt at vi har økonomisk ansvarlighed, derfor har vi lavet en prioritering som var nødvendigt. Der er nogle anlægsplaner og infrastruktur opgaver, som vi har været nødt til at udskyde med et eller 2 år. Men det samlede billede for kommunens vækst også indenfor erhvervsudviklingen er sat i betryggende rammer. Så, vi er i IA gruppen meget tilfreds med budgetforliget, der er resultat af partiernes ønske om et godt samarbejde for hele kommunen.

Du kan læse hele budgetaftalen her: Budgetforlig for 2022


Borgmesteren og gruppeformændene underskriver budgetaftale. Fra venstre: Justus Hansen, Inga Dora G. Markussen, Charlotte Ludvigsen og Juaaka Lyberth. Ken Madsen deltog i mødet over telefon og er derfor ikke med på billedet.