Borger

Arbejde med forebyggelse kører stærkt og standhaftigt

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Forebyggelseskonsulenterne bliver ved med at forbedre deres samarbejde med hinanden og forskellige institutioner inden for Kommuneqarfik Sermersooq og arbejder stærkt på at forbedre de unges fremtid og viden omkring, hvem man kan kontakte for hjælp.

September, også kendt som Selvmordsbevidstheds-måned er en tid, hvor mange gør deres bedste for at øge folks viden omkring dette fænomen. Det samme gælder for forebyggelseskonsulenterne, der i denne måned har arbejdet standhaftigt på at øge bevidstheden omkring både selvmord og forskellige former for misbrug for de unge i Grønland.

Et eksempel på dette er i Paamiut, som forebyggelseskonsulent Anja Weiss rejste til for at hjælpe forebyggelseskonsulent Augustine Rosing med at øge forståelsen for forskellige misbrug og selvmord for de unge.

”Initiativet med at rejse til Paamiut kom til, fordi Udvalg for Børn og Familie meddelte, at byen også ville have gavn af at få holdt et foredrag om forebyggelse for de unge. Derudover rejste jeg dertil, så Augustine og jeg kunne forbedre vores forebyggelsesmetoder og idéer med hinanden og derved sørge for, at alle inden for Kommuneqarfik Sermersooq ville få den bedst tilgængelig hjælp”, siger forebyggelseskonsulent Anja Weiss.

Der blev holdt fremlæggelser ved Atuarfik Tuiisaq, Majoriaq/Piorsaavik og Klub Kalaaleq i Paamiut fra den 14. til og med 23. september.

Mødt med stor interesse

”De unge var meget engagerede til fremlæggelserne, også selvom det handlede om meget tunge emner”, siger forebyggelseskonsulent Augustine Rosing.

Ud fra samtalerne med de unge, har forebyggelseskonsulenterne lagt mærke til, at digitalmobning er blevet en stor del af hverdagen, og at det har skabt nogle de værste sager.

”Man har brug for at snakke mere om digitalmobning og åbne øjnene for, at det er et meget seriøst problem, som ikke let kan undgås i hverdagen på grund af den stærke udvikling i teknologi. Vi fik snakket om, hvilke oplevelser de unge har haft med digitalmobning – overraskende nok er det ikke kun de sociale medier, der giver problemer, da en stor del af mobningen foregår via de forskellige spil, man bruger”, siger Augustine Rosing.

Udover digital mobning og alkoholmisbrug, blev der også fremlagt om Think Inuk for de ældste klasser, som fokuserer på selvmordsforebyggelse og PAS Projektet for Majoriaq/Piorsaavik, der fokuserer på forebyggelse af rygning af hash. I Klub Kalaaleq fik man snakket om alkoholmisbrug, mens man også præsenterede Natteravnene i Paamiut, som lige var blevet oprettet på det tidspunkt.

Forebyggelseskonsulenterne sørgede også for at snakke grundigt om, hvilken form for hjælp de unge kunne få fra forskellige kilder så som Tusaannga, socialrådgivere i skolen og børne- og familiecenteret Tilioq.