Borger

Vi lytter til Tasiilaq-borgerne

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Økonomi og Erhvervsudvalget i Kommuneqarfik Sermersooq var i sidste uge i Tasiilaq og de omkringliggende bygder, hvor de holdte møder med borgere og erhvervsfolk.

”Vores rejse var planlagt før man anmodede om lukning af salg af alkohol i Tasiilaq. Ordningen er midlertidig løsning, og vi ved at det ikke løser problemerne på få dage. Derfor er det vigtigt at udvalget inddrager befolkningen og finder løsningerne sammen, både kortsigtet og langsigtet.

Udvalget har været i tæt dialog med lokalbefolkningen og de har ønsket mere lokal medbestemmelse. Vi siger også ja tak til nærhed og tillid til lokalsamfundet. Den kompetence der er lokalt skal bruges. Det giver god mening, da det er de lokale som kender til forholdene og som ved hvad der virker og hvad der ikke virker.

Tasiilaq har store potentialer, også indenfor uddannelse og derfor er det bare at komme i gang med at undersøge de forskellige muligheder. Der skal skabes erhvervsvækst og arbejdspladser i Tasiilaq.

Vi har altid haft stor fokus på Tasiilaq og på længere sigt er det planen, at der skal bygges flere boliger. Byggemodningen er i gang og vi kan forvente 10-15 nye boliger om året.

Men de øvrige ideer skal komme fra befolkningen selv”.

Lokaludvalget i Tasiilaq har inviteret borgerne til dialog-møde i dag tirsdag den 14. september, hvor emnet er at drøfte Tasiilaq – her og nu og i fremtiden.

”Det er virkelig et godt initiativ som vi støtter fuldt ud. Det er vigtigt at beslutningerne tages af befolkningen. Det er lokalbefolkningen der skal komme med deres visioner, drømme og ønsker for fremtiden. Vi lytter og vi skal nok være med til at realisere ønskerne.

Alle ønsker et værdigt liv. Alle ønsker at ha’ en grund til at stå op om morgenen. Og alle ønsker at skabe de bedste rammer for børnene.

Hvilke ønsker har borgerne i Tasiilaq? Hvilke målsætninger har de? Hvilke visioner har de for børnene, de unge og de ældre?

Vi støtter gerne op om tiltagene og vi glæder os til at høre, hvad der kommer ud af mødet i dag.

Økonomiudvalget er klar til at løfte ønsker ind i kommunalbestyrelsen og hjælpe med at finde de nødvendige midler.

Administrationen har i de 2 uger lukningen varer, planlagt mange aktiviteter som gennemføres i alle bosteder i Tasiilaq, som vi bakker op omkring og som vi følger tæt fra politisk side.”

Med venlig hilsen

Medlemmerne af Økonomi og Erhvervsudvalget: Charlotte Ludvigsen, Juaaka Lyberth, Uju Petersen, Justus Hansen, Ken Madsen, Inga Dóra G. Markussen samt Martha Abelsen.