Borger

Ukaliusaq skolen: Elever er bedre til engelsk og dansk

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq har været på varslet tilsynsbesøg på Ukaliusaq.

Tilsynet viser, at Ukaliusaq er en velfungerende skole. Der bliver passet godt på skolen, også selvom den er gammel.

Skolen har 438 elever fordelt på 20 normalklasser samt 3 specialklasser.

Trinstest i 3. og 7. klasse viser, at eleverne har opnået gode resultater i fagene engelsk og dansk og der er fremgang i matematik. Dog går det ikke så godt med det grønlandske.

Næsten alle afgangselever er enten startet på uddannelse eller beskæftigelse efter endt skolegang. I enkelt tilfælde var det ikke lykkes at få handleplaner retur i forhold til et par elever, som ikke er kommet i beskæftigelse eller uddannelse efter 10. klasse.

På grund af COVID-19 blev der ikke holdt afgangsprøver på skolen i 2019-2020.

Der er ved at blive bygget en ny moderne byskole, med plads til 1200 børn, tæt op af Ukaliusaq skolen. Skolen forventes at stå klar i 2023. Det betyder så, at der er byggerod og ingen steder for eleverne at holde frikvarter.

Skolebestyrelsen har efterlyst et sted, hvor eleverne kan holde frikvarter, da hele pladsen foran Ukaliusaq for tiden er omdannet til en stor byggeplads. Eleverne holder derfor frikvarter mellem blokkene. Skoleledelsen anbefaler derfor, at man skal åbne op i skolekantinen, biblioteket, hallen med videre, så eleverne har et sted de kan være, når de holder frikvarter.

Formanden for udvalget Børn og Skole, Juaaka Lyberth: ”Det er virkelig flot af Ukaliusaq. Tillykke til dem med det flotte resultat. Udvalget er meget tilfreds med rapporten som viser at skolen er et af de bedste og velfungerende i Grønland. Der må dog snarest findes en løsning på børnenes forhold i m.h.t manglende steder at holde frikvarter”.