Services

Sidste nyt fra Sermersooq Affaldscenter – August 2021

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Dette nyhedsbrev er kort opsummering af en del af de opgaver der løses i Sermersooq Kommunes tekniske afdelinger på miljø – og affaldsområde.

Træ til genanvendelse

Træ som ressource findes ikke naturligt i Grønland, og så alligevel. Trædeponiet ved bl.a. Sermersooq Affaldscenter i Nuuk vidner nemlig om at der hver dag indleveres store mængder af træ til bortskaffelse. Dette sammenholdt med at forbrændingsanlægget allerede nu kører på max kapacitet, gør at vi må tænke i andre baner på Sermersooq Affaldscenter.

”Vores trædeponi vokser og vokser og derfor har vi besluttet at sætte spot på genanvendelsen af rent træaffald” fortæller fagchef for Miljø Frank Rasmussen.

Sortering af paller

I første omgang er det de mange indleverede paller der er fokus på, for faktisk så udgør pallerne eller andre former for træemballage ca. 30-50 % af alt det træaffald som indleveres.


På lidt længere sigt vil vi stille mere skarpt på virksomhedernes sorteringspligt, således det rene træ som ofte indleveres, ikke sammenblandes med det lettere forurenede træaffald. Når lettere forurenet træaffald sammenblandes med rent træaffald, betyder det at genanvendelse ikke kan forekomme og at udgifterne til bortskaffelse stiger markant. Så hvis vi kan få virksomhederne til at sortere bedre end de gør i dag, vil det rent faktisk også komme dem til gode i form af at vi kan nedsætte taksterne for at komme af med rent træaffald.

Affaldscenteret er påbegyndt en omfattende sortering af det træ, som indleveres på modtagestationen i Nuuk, så det rene træ og paller kan blive sendt til genanvendelse i Danmark.

Sermersooq Affaldscenter modtog ca. 3600 tons træaffald i 2020.

HUSK: At stille affaldsstativet efter det nye affaldsregulativet.

Affald og energi i tal for august

  • Der har været 1744 ekspeditioner af erhvervskunder i perioden. Det er 56 ekspeditioner om dagen.
  • Forbrændingsanlægget har brændt 792 tons affald i august måned, svarende til 25,55 tons pr. døgn.
  • Den samlede varmeproduktion fra forbrændingsanlægget var 1125 MWh varme.