Borger

Kommunalbestyrelsen har fortsat tillid til borgmester Charlotte Ludvigsen

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

God forvaltningsskik blev ikke overholdt, da borgmester Charlotte Ludvigsen sammen med tre embedsfolk den 22. juli blev vaccineret uden om køen.

Det viser en advokatundersøgelse foretaget af Nuna-Law, som kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde i går den 31. august, i et par timer hvor alle partier debattere rapporten fra Nuna-Law.

Undersøgelsen viser også at der ikke var tale om ulovlig magtfordrejning fra borgemeterens side, da al korrespondance med vaccinekoordinatoren foregik på embedsmandsniveau. Borgmesteren har på intet tidspunkt fremkommet med trusler.

Undersøgelsen konkluderede også at der var grund til at kritisere embedsværkets adfærd i sagen. Administrationen har i den forbindelse allerede taget de fornødne skridt.

En samlet kommunalbestyrelse ønsker at slå fast, at de forventer at alle medarbejdere og politikere i kommunalbestyrelsen overholder god forvaltningsskik, og at trusler aldrig er acceptable.

Borgmesteren gentog sin undskyldning over for Kommunalbestyrelsen. Dette blev taget til efterretning af alle partier hvorefter, advokatundersøgelsen blev taget til efterretning af samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Gruppeformændene i Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq.

Juaaka Lyberth, Inuit Ataqatigiit

Martha Abelsen, Siumut

Justus Hansen, Demokraatit

Ken Madsen, Naleraq

Se underskrevet version her