Borger

Hundepark i Nuuk

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Skal hundeparken placeres i Qinngorput, ved Sanabugten eller et helt tredje sted?

Forvaltningen for Anlæg og Miljø fortsætter arbejdet med etableringen af en hundepark i Nuuk og vil undersøge mulighederne for, hvor parken kan blive placeret.

Forslaget til placeringen af hundeparken har været i offentlig høring på kommunens borgerinddragelsesportal, Kommuneqarfiga. Høringen resulterede i 5 høringssvar, hvor 2 af høringssvarene var negative overfor placeringen.

Borgmester Charlotte Ludvigsen: ”Det er virkelig dejligt at borgerne benytter sig af Kommuneqarfiga. Det er hele tiden vort mål, at borgerne skal inddrages og deltage aktivt i udviklingen af vores kommune. Det er vigtigt at gå i dialog med borgerne og høre hvilken holdninger de har”.

Forslaget var ellers, at hundeparken skal placeres tæt på Unaaq-kollegierne ved det store område hvor der også er små elve. Nu vil forvaltningen undersøge mulighederne for en alternativ placering.

En borger der er glad for den valgte placering i Qinngorput skriver: ”Den valgte placering er god. Der er kort vej til parkeringspladsen ved det nuværende hundetræfsted for dem, som kommer i bil. Samtidigt er det nemt at gå for dem, som bor på hver side af elven i Qinngorput. Når indretningen af hundeparken planlægges, bør man indtænke et højt hegn, bænke, skraldespande og gerne udfordringer til hundene, så de kan bruge kræfter og brænde energi af”, skriver en borger.

En utilfreds borger skriver: ”Det er godt nok en dårlig placering der er blevet valgt. Som beboer i Unaaq er området godt brugt af familie med børn, om sommeren og om vinteren. Find et andet område, hvor der ikke er børnefamilie-boliger i nærheden eller find et sted, hvor der ikke er tæt bebyggelse overhovedet”, skriver en borger.

Ideen med hundeparken er at skabe et sted for byens hunde, hvor hundene kan løbe frit rundt indenfor indhegningen. Hundene må ikke efterlades uden opsyn og det er optil hundeejerne at samle hundens efterladenskaber op.