Børn og Familie

Beredskab etableret: Skal hjælpe børn og unge udsat for seksuelle overgreb

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

”Jeg er utroligt glad for det nye samarbejde på tværs af kommunen, politiet og sundhedsvæsenet” udtaler Avaaraq Olsen, formanden for Udvalg for Børn og Familie i Kommuneqarfik Sermersooq.

Seksuelle overgreb kan have vidtrækkende konsekvenser for ofrene, og specielt blandt børn og unge kan det skabe livsvarige traumer og senfølger.

Kommuneqarfik Sermersooq, Grønlands Politi og Det Grønlandske Sundhedsvæsen er gået sammen om at etablere et kommunalt beredskab – Kinguaassiutitigut Atornerluinermut Akiueqatigiinneq – i daglig tale kaldet KAA.

Kommuneqarfik Sermersooq, sundhedsvæsenet og politiet har et helt særligt ansvar, i forhold til at passe på de børn som har været udsat for seksuelle overgreb.

”Den proces der sættes i gang, når overgrebet bliver opdaget, kan ligeledes opleves som svær for mange børn. Det kan være traumatiserende for barnet at skulle gentage sin historie til mange forskellige mennesker og svært at vente på, at ens sag bliver behandlet samt at fortsætte dagligdagen i skolen eller daginstitutionen, mens man venter på at få den rette hjælp,” siger Avaaraq Olsen, formand for Udvalg for Børn og Familie i Kommuneqarfik Sermersooq.

Tværsektorielt samarbejde
I fællesskab har man kortlagt og udarbejdet procedurer i sager om seksuelle overgreb i Nuuk, og derefter skal det rulles ud i resten af kommunen. Procedurerne skal sikre bedre koordinering i behandlingen af overgrebssager, samt bedre og hurtigere hjælp til barnet.

Jesper Olesen, ledende regionslæge i region Sermersooq, ser samarbejdet som strengt nødvendigt: ”Vi er glade for formaliseringen af det samarbejde, som desværre er nødvendigt. Vi har tydeligt kunne mærke, at alle de involverede parter er meget dedikerede. Derfor ser vi et stort potentiale i samarbejdet”

Hvad enten man arbejder som sagsbehandler, lærer, pædagog, sundhedsperson eller politibetjent, kan man nu slå op i en ny, fælles handlevejledning. Her kan man læse om, hvad der skal gøres i forhold til barnet og i forhold til andre instanser. Det allervigtigste her er, at barnet er i centrum, og at myndigheder og fagpersoner formår at arbejde sammen til barnets bedste.

Implementeres i hele kommune
”Hos politiet har vi etableret en overgrebssektion, der arbejder med overgreb over hele landet, og dette samarbejde ser vi som endnu et stort skridt i vores indsats på området. Og når vi samarbejder med andre parter, som har andre kompetencer end os, bliver resultatet uden tvivl endnu bedre”, siger vicepolitiinspektør, Jan Lambertsen

Direktør i Forvaltning for Børn og Familie, Martha Lund Olsen, har ligeledes store forventninger til det kommende samarbejde.

”Det er vores plan, at der i løbet af efteråret bliver arrangeret temadage for de fagprofessionelle, således at brugen af handlevejledningen bliver kendt hos de forskellige instanser” siger direktør Martha Lund Olsen.

Det er hensigten, at alle byer i Kommuneqarfik Sermersooq skal have etableret et velfungerende beredskab i sager om seksuelle overgreb. I Nuuk vil der blive holdt temadage for alle de involverede instanser i løbet af efteråret. Næste skridt er at få revideret og forbedret det allerede eksisterende beredskab i Tasiilaq.

Kommuneqarfik Sermersooq, Grønlands Politi og Det Grønlandske Sundhedsvæsen er stolte over handleplanen. Mere indsigt i hinandens arbejdsområder, anerkendelse af hinandens styrker og udfordringer, samt enighed om en mere fælles retning, vil komme dem til gode som det hele handler om – nemlig børnene.

  • Jan Lambertsen, Vicepolitiinspektør og Linjechef for Efterforskning, Grønlands Politi
  • Jesper Olesen, Ledende regionslæge, DIS
  • Ellen Magnussen, Fagchef for foranstaltningsområdet, Forvaltning for Børn og Familie
  • Christina Johansen, Forvaltning for Børn og Familie
  • Ella Skifte, chefsygeplejerske i Det Grønlandske Sundhedsvæsen samt konstitueret Direktør i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse
  • Martha Lund Olsen, Direktør, Forvaltning for Børn og Familie
  • Riikki Grønvold, Fagchef for skoleområdet