Borger

Ærindekørsel er stadig tilladt på Hans Egedesvej

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Det er stadig tilladt for kunder til restaurant/cafe/museet at blive kørt til og hentet med taxakørsel, og varelevering til området er også fortsat tilladt.

17. august skrev vi en lille Facebook opdatering, om at den sydligste del af området for enden af Hans Egedesvej spærres for bilkørsel fra den dag. Vi har forstået, at der har været lidt forvirring om, hvorvidt taxaer kan hente eller køre kunder dertil. Men ærindekørsel er stadig tilladt. Det vil sige, at det er tilladt for kunder til restaurant/cafe/museet at blive kørt til og hentet med taxa, og varelevering til området er også fortsat tilladt.

Vi var desværre i den situation, at vi ikke havde det pågældende skilt på lager, undertavle UC20,6 med ordlyden: Ærindekørsel tilladt.

Dermed blev der foreløbig opsat en undertavle med teksten: Af- og pålæsning tilladt

Skiltet vil blive udskiftet inden for kort tid.