Borger

Offentlige udbud af fødevarer og NON FOOD

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Leverancer af fødevarer og af NON FOOD til Kommuneqarfik Sermersooqs enheder er nu sendt i offentligt udbud.

Du finder udbudsmaterialet her: Kommuneqarfik Sermersooq – Business – Udbud.

Materiale kan desuden rekvireres via udbud@sermersooq.gl

Hvis der er spørgsmål, kan der rettes henvendelse direkte til Morten Kjærgaard Hansen, Afdelingsleder Indkøb, på mail mokh@sermersooq.gl

Fristen for at indsende tilbud er den 6. september 2021 kl. 12.00.