Borger

Grønlandske dage i Aalborg: Erhvervsudvikling i fokus

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

I forbindelse med venskabsbysamarbejdet imellem Kommuneqarfik Sermersooq og Aalborg kommune deltager en delegation fra Sermersooq i grønlandske dage i Aalborg. Både udvalg for økonomi og erhverv, kommunens tre erhvervsråd samt administrationen er repræsenteret. Programmet byder på faglige oplæg, virksomhedsbesøg, samarbejde imellem de to kommuner med videre.

Formand for erhvervsrådet i Nuuk vicedirektør i Grønlandsbanken John Jakobsen sætter stor pris på arrangementet:

”Det er guld værd, at vi i fællesskab på tværs af både landegrænser og grænsen mellem den offentlige og private sektor kan drøfte erhvervsudviklingen i hele kommunen. Samarbejde med aktører udenfor Grønland er helt centralt for den økonomiske udvikling og genstart vi har behov for efter corona. Jeg er derudover rigtig glad for, at vi i erhvervsrådene får mulighed for at snakke dybdegående med politikerne, så vi opnår endnu bedre forståelse for hinandens behov og perspektiver, siger John Jakobsen.”

Erhvervsudvikling handler i høj grad om skabelse af internationaler forbindelser, øgede muligheder for eksport af grønlandske varer, og forbedrede rammevilkår til vækstskabende virksomheder. Ligeledes er det internationale fokus på bæredygtighed helt afgørende for fremtidig vækst og ansvarlighed.  Disse er blot nogle af de ting der er på dagsordenen i denne uge.  

Dagene samler en lang række af de personer, organisationer og virksomheder der har en interesse i Grønland. Dagene er en længere tradition og afholdes hvert andet år i Nuuk og hvert andet år i Aalborg. Der er i forbindelse med rejsen lavet en række vurderinger pga. den nye smitte med corona i Grønland, og taget ekstra forholdsregler for at mindske smitterisikoen mest muligt.

Grønlandske dage i Aalborg løber af stablen fra den 10. til den 12. august 2021.