Borger

Berigtigelse: Artikel i Sermitsiaq er uden rod i virkeligheden

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

I en artikel på forsiden af dagens udgave af Sermitsiaq påstår indehaveren af virksomheden Tarraq, Storm Ludvigsen, at Kommuneqarfik Sermersooq er skyld i, at virksomheden ikke er i stand til at betale sine medarbejdere løn.

Påstanden er uden rod i virkeligheden. Tarraq har vundet et udbud på at drive kommunens hjemløseherberg, og er ansvarlig for at afholde alle udgifter som forbundet med driften, herunder løn til medarbejderne. 

Kommuneqarfik Sermersooq betaler Tarraq for at drive hjemløsecenteret. Den betaling er faldet rettidigt og i overensstemmelse med driftsaftalen.

Dokumentation for de kontraktlige forhold er forelagt for Sermitsiaq.

Storm Ludvigsen påstår, at han har fået flere udgifter på grund at et stigende antal hjemløse. Denne påstand ignorerer imidlertid det faktum, at Tarraqs betaling den 1. oktober 2020 blev hævet fra 3.2 millioner årligt til 4,4 millioner kroner årligt, netop på grund at det stigende antal hjemløse.

Endelig påstår Storm Ludvigsen, at Corona-krisen har påført Tarraq et underskud. Tarraq fik imidlertid et ekstra tilskud på 400.000 kroner netop på grund af Covid-krisen, mens alle udgifter til etablering af hjemløselejr, værnemidler mv. blev afholdt af Kommuneqarfik Sermersooq.