Borger

To direktører fratræder

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen og Direktør for Anlæg og Miljø Hans Henrik Winter Johansen er fratrådt deres stillinger i Kommuneqarfik Sermersooq. Begge efter gensidig aftale.

”Jeg vil gerne sige tak til Lars og Hans Henrik for den store indsats de har ydet for kommunens udvikling gennem de seneste mange år, og ønsker dem held og lykke i fremtiden”, siger borgmester Charlotte Ludvigsen.

Stillingen som kommunaldirektør vil blive slået op hurtigst muligt, mens stillingen som direktør for Anlæg og Miljø vil blive slået op på et senere tidspunkt, så den kommende kommunaldirektør kan deltage i ansættelsesprocessen.

Stabschef Alex Nørskov er konstitueret som direktør for Forvaltning for Anlæg og Miljø, mens vicekommunaldirektør Marie Fleischer er konstitueret som kommunaldirektør.

Marie Fleischer vil bistå ansættelsesudvalget med at rekruttere den næste kommunaldirektør, og er altså ikke kandidat til stillingen.

Parterne har ikke yderligere kommentarer.