Affald og Miljø

Planlagt nedlukning af forbrændingsanlægget

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Vidste du at vi lukker forbrændingsanlægget ned op til 3 gange årligt?

Det gør vi for at sikre at forbrændingsanlægget kan køre optimalt resten af året og når vi lukker ned, så sørger vi for at hele maskineriet bliver gennemgået, tjekket og vedligeholdt og evt. defekte dele udskiftes. På den måde sikrer vi at anlægget fortsat kan brænde det affald som produceres i Nuuk og importeres fra andre byer og bygder.  

Og der bliver produceret meget affald som skal brændes. Faktisk produceres der alene i Nuuk omkring 40 tons brændbart affald i døgnet og det betyder at når forbrændingsanlægget er lukket, så skal affaldet pakkes, emballeres og opbevares præcis som vi til dagligt gør flere andre steder i Kommunen.

En hensigtsmæssig og let måde at håndtere affaldet

Når affaldet ikke kan forbrændes med det samme, er plastemballering den bedst egnede metode. Ved indpakning af det pressede affald, samles affaldet i store pakker som maskinelt bliver indpakker i tykt plast. At pakke affaldet på denne måde er holde skadedyr ude og mindske lugtgener fra affaldet. I Nuuk placeres det pakkede affald ved det eksisterende forbrændingsanlæg, hvor det bare venter på at blive brændt, når anlægget igen er oppe at køre.

Pakning af affald har i flere år været praktiseret i både Tasiilaq og Paamiut og i flere bygder. Her pakkes og opbevares affaldet indtil udskibning er muligt. Bortskaffelsen af det brændbare affald til Nuuk mindsker presset på dumpe i byer og bygder, hvor der i disse år pågår en oprydning.

Du kan stadig komme af med det meste af dit affald

Selvom forbrændingsanlægget er lukket ned, kan du stadig komme af med langt de fleste typer af affald inkl. dagrenovation. Den eneste affaldstype vi pt. ikke modtager er fortroligt affald. Dette skyldes at fortroligt affald kastes direkte i ovnen, hvor det brændes med det samme. Når forbrændingen ikke er tændt, kan vi derfor ikke brænde der fortrolige affald.

På Sermersooq Affaldscenter forventer vi at nedlukningen vil vare indtil 8. august.