Ældre Borger

Markant færre fraværsdage hos plejehjemmets personale i Nuuk

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Igennem de sidste 2 år har ældreområdet fokuseret på at forbedre arbejdsmiljøet og sikre bedre trivsel, som skal være med til at sikre øget fremmøde blandt medarbejderne.

I august sidste år bragte vi et indslag om, at man har halveret sygedagene hos kommunens hjemmehjælpere, og den gode udvikling har nu spredt sig til plejehjemmet Utoqqaat Illuat.  

På tværs af afdelingerne i ældreområdet har både medarbejdere og ledere arbejdet målrettet for at være med til at opnå de fælles mål. Der har været mange forskellige tiltag som på hver sin måde har haft en indflydelse på det nuværende forbedrede fremmøde.

”Jeg er stolt af at kunne se på plejehjemmenes positive udvikling. Det er et fælles ansvar at løfte så stor en opgave, og det har ledelsen på plejehjemmet Utoqqaat Illuat formået at gøre. Utoqqaat Illuat har et stærkt lederteam samt dygtige medarbejdere, som gør en kæmpe forskel i beboernes hverdagsliv,” siger fagchef for ældreområdet Arnannguaq Heilmann Christensen.

Mere end halvering
På plejehjemmet begynder der at vise sig en tydelig positiv forandring, hvor det forbedrede arbejdsmiljø har skabt mere tilfredse medarbejdere, med lysten til at møde på arbejde.

Lederne har ønsket at være rollemodeller for medarbejderne, og i takt med at deres fravær er faldet, har det også haft en positiv indflydelse på arbejdsmiljøet i hver enkelt afdeling, hvor der siden 2019 til i dag er sket mere end en halvering i det gennemsnitlige fravær blandt personalet.