Borger

Sermersooq er bedst til borgerinddragelse

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneqarfik Sermersooq har som den første kommune i rigsfællesskabet sendt et borgerforslag fra borgerinddragelsesplatformen til kommunalbestyrelsen, og er også den kommune, som klarer sig bedst på en lang række andre parametre.

Både i antallet af borgerforslag, samt registrerede brugere på platformen, klarer Kommuneqarfik Sermersooq sig markant bedre sammenlignet med danske kommuner, som benytter sig af den samme platform. 

Med et antal registrerede brugere på hele 19% af indbyggertallet i kommunen, er der langt ned til kommunerne med anden- og tredje flest registrerede brugere på henholdsvis 4% og 2%.

Bedste i rigsfællesskabet
Kommuneqarfik Sermersooq har som flere danske kommuner åbnet for muligheden for at stille direkte borgerforslag til politikerne via CitizenLabs digitale borgerinddragelsesplatform. Blandt alle disse kommuner, er Sermersooq nu den første som sender et borgerforslag videre til kommunalpolitikerne.

Tilbage i slutningen af marts blev det muligt at stille et forslag på kommunens borgerinddragelsesportal, Kommuneqarfiga. Hvis 250 andre borgere støtter forslaget i løbet af 90 dage, bliver det taget op i det relevante politiske udvalg i kommunalbestyrelsen. Allerede otte dage efter at forslaget om en 400 m løbebane i Nuuk blev stillet på Kommuneqarfiga, nåede det som det første forslag tærsklen, og er nu på vej til kommunalbestyrelsen.

Du kan også blive hørt
Der er en blomstrende aktivitet på platformen, og der kommer hele tiden nye brugere og forslag. Har du også en ide, som du synes fortjener politikernes opmærksomhed, så gå ind og stil dit borgerforslag på Kommuneqarfiga. Du kan også følge med i andre aktuelle projekter, og se andre borgerforslag som allerede er stillet. 

https://kommuneqarfiga.sermersooq.gl/da-DK/initiatives