Services

Mistanke om Corona: Vuggestuen Ungaavaraq lukket

Vuggestuen Ungaavaraq i Nuuk er midlertidig lukket. Årsagen er en forælder, der i dag er blevet testet positiv for Corona- virus, i går har besøgt institutionen. Det er landslægeembedet, der har truffet beslutningen om at lukke institutionen.

De øvrige daginstitutioner i Nuuk er åbne som normalt

Alle forældre til børn i institutionen vil blive kontaktet direkte.