Borger

Kystnært fiskeri i Østgrønland forbedres

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kursus med fokus på hygiejne er seneste initiativ for at forbedre det kystnære fiskeri i Østgrønland. I alt har 39 personer gennemført kurset i løbet af marts måned, og responsen fra kursisterne har været rigtig god.

Kommuneqarfik Sermersooq og Inuili – Food College Greenland, har samarbejdet om at gennemføre fire kurser i Østgrønland i marts måned. Kurset er et af de mange initiativer med udvikling af det kystnære fiskeri under titlen ”Fra fanger til fisker i Østgrønland” og blev afholdt to gange i Tasiilaq og en enkelt gang i henholdsvis Kuummiit og Kulusuk, med deltagere fra Tiilerilaaq og Sermiligaaq

Kurset fokuserede på hygiejne, og ved afslutningen af kurset fik deltagerne et certifikat som bevis på det gennemførte kursus.

Fiskeren vil kunne opnå en højere indhandlingspris, når fisken er håndteret under bedst mulige hygiejnemæssige forhold, da den dermed er af en højere kvalitet.

”Vi lærte, hvor vigtigt det er at have en god hygiejne både i vores hjem og i vores fartøjer. Mit første projekt er nu at anskaffe mig en vaskemaskine, og det næste bliver at give mit fartøj en hovedrengøring. Stor tak!” lød det fra en af de glade kursister.

Omskoling fra fanger til fisker
Som titlen fortæller, er målet at fortsætte udviklingen af fiskeriet med de menneskelige resurser, der ligger i fisker-/fangermiljøet.

”Fiskeriet i Østgrønland er i vækst, og vi vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe erhvervet videre i den gode udvikling. Vi tror på, at den bedste måde til at op nå det, er at opkvalificere arbejdskraften lokalt” siger Salik Hard fra Sermersooq Erhverv.

Målet er, at Østgrønlandsk fiskeri skal bidrage til konkurrencedygtig fiskeriproduktion både indlands og på eksportmarkedet.

Foto: Frede Kilime