Ældre Politik

Bliv medlem af Ældrerådet i Kommuneqarfik Sermersooq

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Er du 60 år eller ældre, og interesserer du dig for ældres forhold? Så er der nu mulighed for at blive medlem af Kommuneqarfik Sermersooqs Ældreråd.

Kommuneqarfik Sermersooq har haft et ældreråd siden 2013.

Ældrerådets formål er:

  • at rådgive kommunalbestyrelsen i forbindelse med udformning og tilrettelæggelse af kommunens politik på ældreområdet
  • at medvirke til debat om emner, der vedrører kommunens ældre borgere
  • at fungere som kontaktorgan mellem kommunens ældre borgere og kommunalbestyrelsen
  • at fremme information vedrørende ældre borgeres forhold i kommunen
  • at medvirke til samarbejde og inspiration blandt kommunens foreninger, brugerråd og grupper, der aktivt går ind for at fremme vilkårene for kommunens ældre borgere
  • i sit virke at fremme ældres ret til selvbestemmelse, medindflydelse og kontinuitet i livsforløbet.

Ældrerådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder ansøgninger, klager mv.

Vi søger nye medlemmer
Kommuneqarfik Sermersooq søger 5 medlemmer – meget gerne fordelt over hele kommunen. Ældrerådet mødes 4-6 gange årligt fysisk eller ved telefon-/videokonference.

Der er både mulighed for at stille op som enkeltperson, eller som repræsentant for en forening. Medlemskab af rådet er frivilligt og ulønnet.

Valgperioden i Ældrerådet følger Kommunalbestyrelsens valgperiode, således at medlemmerne er valgt for perioden 2021-2025.

Send din ansøgning
Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til si@sermersooq.gl. Du kan også ringe til Fagchef for Ældreområdet Arnannguaq Heilmann Christensen på 36 81 42.

Du er også velkommen til at kigge på vores hjemmeside –  sermersooq.gl/aeldreraad/  – hvor du kan finde vedtægterne for Ældrerådet, referater mv.

Send din ansøgning til si@sermersooq.gl senest 1. juli 2021.

Ansøgningen kan også sendes pr. post til:

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked
Kuussuaq 2
3900 Nuuk
Mærket: Ældreråd