Affald og Miljø

Nu er det tid til at komme af med dit storskrald

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Fra 17. maj til 28. maj er det igen muligt at få hentet storskrald ved din adresse. Ordningen gælder KUN boligejere. For borgere i lejebolig er der gennem boligselskaberne andre muligheder.

Storskrald omfatter ikke erhvervsaffald, byggeaffald eller farligt affald. Dette skal afleveres direkte til Affaldscenteret ved forbrændingen.

Hvis du ønsker at storskraldsbilen skal komme og hente dit storskrald, skal du kontakte Affaldscentret på tlf. 36 74 11 (hverdage 9-16) eller på e-mail: affald@sermersooq.gl

Ingen afhentning i weekender samt 2. pinsedag.

Tilmelding skal ske senest 2 dage før afhentning. Jo tidligere du kontakter Affaldscentret, jo større chance er der for at, vi kan imødekomme dine ønsker om afhentningstidspunkt.

Når du kontakter os, skal du oplyse:
– Navn
– Adresse
– Mobil nr. og e-mail
– Hvad du vil aflevere og hvor meget

Affaldet må tidligst stilles frem på dagen for afhentningen. Storskraldet skal placeres let tilgængeligt og på en måde så det ikke er til gene for omgivelserne. Det skal være tydeligt hvilken adresse storskraldet hører til.

Affaldet skal være tydeligt adskilt fra andre genstande som ikke ønskes bortskaffet som storskrald (f.eks. cykler, barnevogne mm.)

Affaldet skal være forsvarligt emballeret, så det er sikkert at håndtere – både for dig og vores personale.

Hvis du eller din boligforening (ejer eller andel) som er under den kommunale ordning, vil arrangere indsamling af henkastet affald i jeres lokalområde, er I også velkomne til at bestille os på de angivne dage, så storskraldsbilen kan komme og hente det, I har samlet sammen.

Afhentningen sker mellem kl. 17.00-20.30