Affald og Miljø

Frit lejde for aflevering af jern- og metalskrot!

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Sommeren står for døren, og i perioden fra den 25. maj til den 11. juni 2021 kan du komme af med dit jern- og metalskrot samt miljøklargjorte skrotbiler uden beregning.

Særligt ved byens industriområder og på virksomhedsarealer, henligger der i øjeblikket store mængder af jern- og metalskrot, som skæmmer bybilledet. Det vil vi gerne have ryddet op i, så derfor tilbyder vi nu igen frit lejde for aflevering af denne affaldstype.  

Aflevering skal ske til Sermersooq Affaldscenter

Sermersooq Affaldscenter gør opmærksom på at Affaldscenteret, som den eneste virksomhed i Nuuk, har miljøgodkendelse til at modtage og behandle jern- og metalskrot. Det er således ikke lovligt at indlevere denne affaldstype til andre virksomheder end Affaldscenteret, såfremt man vil bortskaffe affaldet i Nuuk.

Indlevering af affaldet skal ske til modtagestationen ved Affaldscenteret. Ved indlevering af større mængder, skal Affaldscenteret adviseres før indlevering.

Reglerne skal overholdes

Ved indlevering skal de normale regler for indlevering overholdes.

 • Jernskrot skal være sorteret og overvejende fri for andre typer affald end jern- og metal.
 • Jernskrot større end 500 cm x 200 cm x 50 cm – kontakt Affaldscenteret for nærmer vejledning
  • Præisoleret stålrør kan afleveres i en længde på op til 300 cm.
 • Skrotbiler og maskiner skal være miljøklargjort (max 500 cm er fortsat gældende)
 • Wire skal være kvejlet op eller have en maksimallængde på 2 meter.
 • Trykflasker og brandslukkere kan aflevere såfremt følgende er opfyldt:
  • Skal være helt trykløse
  • Ventilen/toppen skal være afmonteret
   (kan være forbundet med fare og bør kun gøres af fagfolk)
  • Afleveres særskilt fra andet jernskrot

Ved indlevering benyttes virksomhedens affaldskort. Indleverede mængder vil fremgå af faktura uden beregning i denne periode.

Miljøtilsynet kommer forbi

Efter frit lejde perioden, kan virksomheder forvente besøg fra Kommunens Miljøtilsyn, såfremt der stadig henligger jern- og metalskrot omkring på og uden for de respektive arealer. Det kan altså godt betale sig at gøre brug af tilbuddet med frit lejde.