Affald og Miljø Borger

Sermersooq Affaldscenters nyhedsbrev – 1. kvartal 2021

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Dette nyhedsbrev er en kort opsummering af en del af de opgaver der løses i Sermersooq Kommunes tekniske afdelinger på miljø- og affaldsområdet.

Siden sidst

Affaldscenteret har i marts afsendt jernskrot, elektronikaffald og fiskegarn med skib til genanvendelse i Danmark. Skibet har på sin tur været forbi Sisimiut, Nuuk og Paamiut og har bl.a. medtaget 300 tons fiskegarn og 550 tons jernskrot.

Affaldscenteret i Nuuk modtog i marts måned ca. 200 tons brændbart affald fra Kommune Kujalleq samt 90 tons pakket dagrenovation fra Paamiut.

Hold øje med

Det er snart tid til den årlige storskraldsindsamling i Nuuk. Det bliver afholdt i perioden 17. – 28. maj.

Hold øje med Nuuk Ugeavis, Affaldscenterets Facebookside samt Sermersooq Kommunes hjemmeside for flere oplysninger.

Affald og energi i tal

Forbrændingsanlægget har brændt 3.638,6 tons affald svarende til 40,4 tons i døgnet.

Den samlede varmeproduktion fra forbrændingsanlægget var 8.030 MWh varme. Heraf blev 6.941 MWh sendt ud i Nukissiorfiits fjernvarmenet i Nuussuaq og anvendt til opvarmning. Dette er en udnyttelse på 86,4 %. I samme periode har svømmehallen Malik brugt 620 MWh til opvarmning.

Der har været 4.762 ekspeditioner af erhvervskunder i perioden. Det er 63 ekspeditioner om dagen.

Nyt fra ATOQQIK

Atoqqik er Sermersooq Affaldscenters Genbrugscentral.

Åbningstiderne er:

Tirsdage kl. 14.00-17.30

Lørdage kl. 10.00-14.00