Politik

Valgbestyrelsens bekendtgørelse vedrørende valg til menighedsrepræsentationen

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Opgørelse over kandidatanmeldelser til menighedsrepræsentationerne i Kommuneqarfik Sermersooq viser følgende antal kandidater i de enkelte byer og bygder:

Tasiilaq: 3 (fredsvalg)                        

Kulusuk: 4 (fredsvalg)

Isertoq: 3 (fredsvalg)                         

Sermiligaaq: 0 

Kuummiit:  3 (fredsvalg)                   

Tiilerilaaq: 4 (fredsvalg

Paamiut: 4 (fredsvalg)                      

Arsuk: 1 (fredsvalg)

Kapisillit: 3 (fredsvalg)                      

Qeqertarsuatsiaat:  3 (fredsvalg)

Nuuk: 15                                             

Ittoqqortoormiit: 1 (fredsvalg)


Valgbestyrelsen kan i henhold til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 31 af 30. december 2016 om valg til menighedsrepræsentationer konstatere, at der for Tasiilaq, Kulusuk, Isertoq, Tiilerilaaq, Kuummiit, Paamiut, Arsuk, Kapisillit, Qeqertarsuatsiaat og Ittoqqortoormiit ikke er opstillet flere kandidater end, der skal vælges jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 31 af 30. december 2016 om valg til menighedsrepræsentationer.

De opstillede kandidater for ovennævnte steder anses derfor som valgt til menighedsrepræsentationen ved fredsvalg såfremt valgbarhedsnævnet erklærer dem valgbare til menighedsrepræsentationen.


Afstemning til menighedsrepræsentationen i Nuuk afholdes den 6. april 2021, samtidig med valg til kommunalbestyrelsen og Inatsisartut.

Kandidatliste for Nuuk:

Amalie Egede
Ane-Marie Hansen
Bikki K. Jepsen
Ingrid Inûsugtok
Isak Nielsen
Jørgen Isak Olsen
Knud Møller
Kristian A. B. S. Petersen
Magdalene Therkelsen
Niels Olsen
Pollas Lyberth
Poul Møller
Regine Sara Dorph Heilmann
Sara Jørgensen
Thala Ida Abelsen-Benjaminsen