Fangst, fiskeri og landbrug

Sermersooq vedtager plan for fiskeriet

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommunen styrker indsatsen for det kystnære fiskeri – især i Østgrønland

Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq har vedtaget sin første sektorplan for det kystnære fiskeri. Sektorplanen er en gennemgang af fiskernes muligheder og faciliter i alle kommunes bosteder. ”At leve som fangere og fiskere kan være hårdt i denne barske natur, derfor er jeg glad for at vi har lavet sektorplan inden for det område, som kommer til at betyde forbedring for fiskernes vilkår i det daglige”, siger borgmester Charlotte Ludvigsen, i Kommuneqarfik Sermersooq.

Sektorplanen er blot det seneste tiltag Kommuneqarfik Sermersooq har taget for at styrke det kystnære fiskeri. I mange bosteder stiller kommuner både jolleværksteder og vodbinderier til rådighed for fiskerne, lige som langt de flest joller er fortøjet ved kommunale broer. I sommers blev et nye Bræt indviet i Nuuk, og et Bræt vil i år blive opført i Tasiilaq. Fiskerne kan også opbevare deres grej i fiskehuse, som de lejer af kommune til en favorabel pris.

Før planen blev vedtaget har Kommuneqarfik Sermersooq taget forskud på indsatsen for at styrke fiskeriet.

”Vi har siden 2016, da fabrikken i Østgrønland genåbnede, holdt en lang række kurser og seminarer i Tasiilaq, hvor mange fiskere har deltaget og får ny viden om deres erhverv. Det har resulteret i at 80 familier i dag har deres indkomst fra fiskeriet”, siger Charlotte Ludvigsen.

Derudover arbejder Kommuneqarfik Sermersooq med at etablere tørrestativer i alle bygder og byer i Østgrønland, så fiskerne kan producerer tørfisk, både til hjemmemarkedet og til eksport.

”Vi arbejder for at hele kommune skal have et fiskeri, der kan give indtægter hele året. Det vil tørrestativerne hjælpe til med, da mange fiskere i Østgrønland ikke kan indhandle i vintermånederne”, fortæller Charlotte Ludvigsen.

Kommuneqarfik Sermersooq har også indgået en aftale med Departementet for fiskeri, fangst og landbrug om at udvikle fiskerierhvervet i Østgrønland. Det har ført til, at elværket i Kuummiut til sommer bliver i stand til at levere mere strøm, så fabrikken kan udvide sin kapacitet.