Services

Ittooqqortoormiit er længst fremme med affaldssortering

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Affaldssortering gavner samfundet på mange parametre, og især miljøet er den helt store vinder. I Kommuneqarfik Sermersooq har institutionerne og industrien været i gang i et godt stykke tid, og i Ittooqqortoormiit er husstandene også begyndt at tage del i sorteringen. Kommuneingeniør Kristian Hammenken forklarer, hvad man gør for at ændre borgernes vaner.

I 2019 foretog man en stor ændring af den måde, man håndterer affald på i Ittooqqortoormiit. Man gik store træk væk fra at brænde meget af byens affald, og i stedet sortere og presse det sammen i blokke, der kan sendes af sted med skib, så det kan håndteres andre steder på en mere miljøvenlig måde, hvor energien anvendes til varme.

”Vi er gået væk fra at brænde affald, og derefter er vi begyndt at sortere mere. Mange har derfor oplevet, at der ikke er den samme lugt fra dumpen som tidligere”, siger Kommuneingeniør Kristian Hammenken.

Vaneændringer tager tid

Det er ikke kun på dumpen, at der er sket ændringer. Siden 2020 er husstandene også begyndt at sortere deres eget organiske affald.

”Mange har helst ville holde deres affaldsspande udendørs, men desværre er en del spande blevet ødelagt af hunde eller de hårde vejrforhold, og derefter er mange gået tilbage til deres gamle vane med ikke at sortere affaldet. Derfor er vi ved at bygge i alt 19 stativer til organisk affald ved at genanvende træpaller, som skal stå forskellige steder i byen. Og så skal vi have gjort det til en vane at bruge dem,” siger Kristian Hammeken.

Projektet med de fælles affaldsspande er sat i værk, og Kristian Hammeken regner med, at de bliver stillet op i løbet af ugen.