Job og ledighed

Husly er førsteprioritet i helhedsorienteret indsats mod hjemløshed

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneqarfik Sermersooq fortsætter indsatsen for at hjælpe kommunens hjemløse borgere. Da hjemløshed er en kompleks størrelse med mange årsager, er politikerne nået til enighed om, at indsatsen på området skal være helhedsorienteret. Første skridt på vejen er husly, som det nye hjemløsecenter skal hjælpe med at skaffe.

Borgmester Charlotte Ludvigsen var meget tilfreds oven på mødet i kommunalbestyrelsen, hvor Hjemløsesektorplanen blev vedtaget.

”Jeg har et stort hjerte for de hjemløse, og jeg mener, at vi som samfund skylder at give dem den bedste form for hjælp, vi kan. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi har fået vedtaget Hjemløsesektorplanen, som tager højde for, at hjemløshed er kompliceret, og at det kræver flere forskellige former for indsats. Vi starter selvfølgelig med tag over hovedet”, siger Charlotte Ludvigsen med henvisning til det kommende hjemløsecenter.

Hjemløse sætter deres aftryk på nyt hjemløsecenter

Kommuneqarfik Sermersooqs boligskab Iserit skal stå for opførelsen af det nye hjemløsecenter i Nuuk. Stedet forventes at kunne slå dørene op i løbet af i år, og når det sker, kommer de hjemløse til at gøre brug af omgivelser, de selv har været med til at skabe. De har nemlig været inddraget tidligt i processen.

”Jeg er rigtig glad for, at de hjemløse selv har deltaget i forløbet og givet udtryk for deres ønsker til centret. Det betyder rigtigt meget, at det bliver på deres præmisser” siger Charlotte Ludvigsen.

Oplægget til hjemløsecenteret er lavet af en arbejdsgruppe, som har haft deltagelse fra både Kommuneqarfik Sermerersooq, Naalakkersuisut, Ilisimatusarfik, Kofoeds Skole og Frelsens Hæri. Arbejdsgruppen har rådført sig hos de hjemløse, så deres behov og ønsker er kommet med i arbejdet, som er blevet politisk godkendt.

Det er endt med en bygning, som skal opføres i tre etager, og den kommer til at ligge i den sydlige ende af Kujallerpaat. Det er planen, at stedet skal være døgnbemandet.

Nødherberg kombineret med udslusning

Hjemløsecentret skal have plads til i alt 140 personer fordelt på to sektioner. Den ene del skal være et nødherberg, mens den anden del kommer til at være udslusningsdel, og der bliver plads til 70 personer i hver afdeling.

Som navnet antyder, skal nødherberget fokusere på dem, der midlertidigt mangler et sted at sove, mens udslusningens mål er at hjælpe borgerne på vej til at kunne fungere på egen hånd i samfundet.

Centret skal også rumme en fællesdel, som binder nødherberget og udslusningen sammen. Her kommer der til at være et ankomstområde, hvor den hjemløse vil blive modtaget af personalet på stedet. Ligeledes skal den fælles del indeholde samtalerum, et fælles vaskeri, depotrum samt diverse personalefaciliteter. Desuden kommer der til at være fællesfaciliteter til beboerne, hvor de kan have socialt samvær og lave mad.